Nedstängda bankkontor slår hårt mot företagarna

Företagande De senaste årens nedstängda bankkontor har slagit hårt mot landets företagare, enligt en färsk avhandling. Särskilt drabbade är företagare på landsbygden. Däremot har pandemin inte dämpat intresset för att driva företag.

Nedstängda bankkontor slår hårt mot företagarna
Nedstängningen av bankkontor har skapat problem för företagarna. Foto: Stock Adobe.

De senaste åren har allt fler bankkontor lagts ned runt om i Sverige och kunderna istället hänvisats till digitala tjänster på nätet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men nu visar den doktorsavhandling som lagts fram av Cynthia Sin Tian Ho vid KTH att nedstängningarna fått allvarliga negativa konsekvenser för landets företagare.

Det gäller speciellt företagare på landsbygden där främsta källan till kapital är banklån. Och allra hårdast slår det mot södra Sverige. En förklaring kan enligt Cynthia Sin Tian Ho vara att människor i norra Sverige är mer vana att åka långa sträckor för att ta del av samhällets tjänster.

Svårt göra kreditbedömning

Några grupper som fått stora problem genom nedstängningen av fysiska bankkontor är också nya och unga företagare. Det har bland annat att göra med att bankerna fått svårare att göra kreditbedömning av företag som ligger långt bort på grund av bristande kännedom om historik och meriter.

Enligt Cynthia Sin Tian Ho kommer trenden med nedstängda bankkontor att fortsätta i takt med att bankerna satsar på digitalisering av allt fler banktjänster. Det som behövs är därför att beslutsfattare inser allvaret i situationen och erbjuder andra sätt till finansiering för små och medelstora företag, menar hon.

Det kan till exempel vara kortsiktiga lån i utsatta områden och i kapitalintensiva branscher. En annan möjlighet som Cynthia Sin Tian Ho lyfter fram är att låta andra delar av samhället, till exempel stormarknader, ta över vissa tjänster som nedstängda bankkontor tidigare tillhandahållit.

Trots allt är bilden av nyföretagandet ändå inte helt nattsvart. Det finns också faktorer som påverkar företagsklimatet positivt som till exempel hög nivå av humankapital, hög företagstäthet och hög andel invandrare, framgår av avhandlingen.

Rekordår för nyföretagandet

Inte heller coronapandemin har dämpat intresset för att driva företag. 2021 blev ett rekordår för nystartade företag, visar nu statistik från Bolagsverket som programvaruföretaget Visma Spcs har analyserat.

Totalt startades i fjol 78 711 företag i Sverige, vilket är en ökning med 7,1 procent jämfört med 2020. Aldrig tidigare har så många nya företag registrerats under ett enskilt år enligt Bolagsverkets statistik, som går tillbaka till 1984.

– Tack vare digitala verktyg har det aldrig varit enklare att starta och driva företag. Nu behöver såväl riksdagen som Sveriges kommuner ge de nystartade bolagen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och blomstra så att de kan anställa fler, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs i en kommentar.

Ökar i hela landet

Nyföretagandet ökar också i så gott som hela landet. Men allra störst var ökningen i Blekinge där antalet nyregistrerade företag var 13,2 procent fler under 2021 jämfört med 2020. Därefter följer Kronoberg och Gävleborg, där nyföretagandet gick upp med 13,1 respektive 12,7 procent. Undantaget är Norrbotten, där nyföretagandet minskade med 2,3 procent.

Aktiebolag fortsätter vara den dominerande bolagsformen. Bland dem som startade nya företag under förra året var det 80 procent som valde att starta aktiebolag, en tendens som förstärkts sedan början av 2020 när kravet på aktiekapital från start sänktes.

– Den som startar aktiebolag tenderar ofta att satsa mer och långsiktigt på sitt företagande. Det är glädjande att så många väljer den vägen när de gör verklighet av sina företagsdrömmar, säger Boo Gunnarson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste