Nio av tio privata skolor måste förbättra arbetsmiljön

Nio av tio skolor har behov av att förbättra arbetsmiljön. Det visade sig när Arbetsmiljöverkets inspektörer besökte nästan 400 fristående skolor och enskilda förskolor i landet.

Inspektionerna hade fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och har bland annat undersökt om det finns rutiner för återkommande riskbedömningar, att risker åtgärdas, att uppföljning sker och att det finns en tydlig ansvarsfördelning.

Även lokalers lämplighet, fysiska förhållanden och kemiska risker kontrollerades. 360 av verksamheterna fick krav att åtgärda sina brister och det var främst vid mindre enheter som brister upptäcktes.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.