Nio organisationer vill vinna Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Intresset för att söka Utmärkelsen Svensk Kvalitet,USK, 2005 ligger kvar på nästan samma nivå som förra året. Totalt nio organisationer har sökt utmärkelsen i år jämfört med tio organisationer förra året. Ansökningarna är jämnt fördelade mellan stora och små organisationer samt mellan privat och offentlig sektor. Precis som förra året dominerar tjänsteproducerande organisationer över varuproducerande.

USK är en oberoende utvärderingsprocess som lanserades 1992 av Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, i syfte att lyfta fram goda exempel samt för att ge de deltagande organisationerna en kvalificerad, opartisk utvärdering och därmed underlag till ett fortsatt förbättringsarbete. Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan sökas på en av tre modeller: SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, den europeiska EFQM Excellence Model eller den amerikanska The Baldrige Criteria for Performance Excellence.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut av H M Konungen den 16 december 2005.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.