Nöjda miner bland försäkringskunderna

Kundnöjdhet De svenska försäkringskunderna blir allt nöjdare med sina försäkringsbolag. Det framgår av en ny kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Särskilt nöjda är privatkunder med fordonsförsäkring där bolagen generellt får höga betyg.

Nöjda miner bland försäkringskunderna

De studier som SKI genomfört tidigare i år visar på en allt högre kundnöjdhet inom flera branscher. Och det gäller även försäkringsbranschen. Ett branschbetyg på i genomsnitt 69,2 på en skala 0 – 100 betraktas som ett bra betyg och är betydligt högre än till exempel bank- och telekombranschen.

De nöjda minerna märks inte minst bland företagskunder med pensions- och livförsäkring, där kundnöjdheten fortsätter att öka med Skandia (71,1) och Länsförsäkringar (70,8) i topp.

Däremot minskar den inom två andra företagsanknutna områden – försäkringsförmedlare och sakförsäkring. Sakförsäkring är ett område som haft en negativ trend sedan 2012. Företagskunder som använder en försäkringsförmedlare är dock nöjdare än de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag.

En särskild studie som genomförts bland privatkunder med fordonsförsäkring visar på generellt höga betyg. Dina Försäkringar toppar listan med 75,8 tätt följt av Svedea 75,1 och Länsförsäkringar 74,9. Noterbart är dock att det är relativt liten skillnad mellan dem som får lägst respektive högst betyg.

– Det indikerar att branschen tar kundupplevelsen på allvar och att konkurrensen om kunden hårdnar, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex. Försäkringsbolagen behöver hela tiden vara på tårna och helt enkelt tänka i banor som: om man inte alltid vill bli bättre, då slutar man vara bra.

Det som skiljer extremt mycket från tidigare är de underliggande drivkrafterna som gör kunderna nöjda och lojala, konstaterar Johan Parmler:

– Det gäller inte minst inom pensions- och livförsäkringsområdet där både privat- och företagskunder är mer engagerade och kunniga i dag, vilket gör att till exempel prisvärdhet blivit viktigare än tidigare.

Läs även: Trendbrott – nu är kunderna mer nöjda med sina banker.

I många år har trenden varit att de sakförsäkringskunder som använt sin försäkring är betydligt nöjdare än andra. När en kund drabbas av en skada är det viktigt att kunden har en kontaktperson under hela processen och får löpande information.

Däremot för de kunder som inte haft skada ska vara nöjda behöver försäkringsbranschen öka sin initiativförmåga och arbeta aktivt med att förebygga skador, vilket inte alltid är fallet, visar SKIs undersökning.

– I regel brukar initiativ till kontakt vara något som lyfter kundupplevelsen och nöjdheten, förklarar Johan Parmler. Men här ser vi att många bolag inte riktigt lyckats fullt ut. Det är tydligt att många kunder förväntar sig det lilla extra vad gäller uppföljning och återkoppling, vilket är särskilt påtagligt bland företagskunder.

Något som sticker ut jämfört med andra branscher är att försäkringskunderna upplever att försäkringsbolagen värdesätter lojala kunder. Nästan 5 av 10 privat- och företagskunder upplever det i sin relation till sak- och livförsäkringsbolagen. Det är en viktig förklaring till att branschen över tid klarar sig bra i SKIs mätningar, konstateras i undersökningen.

Tre bästa försäkringsbolagen inom olika områden.

Sakförsäkring privatkunder (branschsnitt 72,3).

 1. Länsförsäkringar 74,0
 2. Folksam 72,4
 3. Trygg Hansa 72,0

Sakförsäkring företagskunder (branschsnitt 68,0).

 1. Länsförsäkringar 70,6
 2. Folksam 67,0
 3. If 66,8

Livförsäkring privatkunder (branschsnitt 69,7).

 1. Länsförsäkringar 72,3
 2. Swedbank 69,2
 3. Folksam 68,7

Livförsäkring företagskunder (branschsnitt 67,8).

 1. Skandia 71,1
 2. Länsförsäkringar 70,8
 3. KPA 68,7

Fordonsförsäkring privatkunder (branschsnitt 73,9).

 1. Dina Försäkringar 75,8
 2. Svedea 75,1
 3. Länsförsäkringar 74,9

Försäkringsförmedlare företagskunder (branschsnitt 69,0).

 1. Söderberg & Partners 72,6
 2. Säkra 72,1
 3. Hjerta 71,0

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan bransch och kund.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.