Nöjdare personal men inte färre sjukskrivna

Ängelholms sjukhus har hittat en arbetsmodell som projektdeltagarna tyckte gav effekt på arbetsmiljön. Arbetstillfredsställelsen ökade och deltagarna upplevde att arbetstakten och tidspressen minskade.

Det lokala HAK-projektet vid Ängelholmssjukhus lyfts i den nationella utvärderingen fram som ett av de mest lyckade. Anja Nyberg har fungerat som projektledare, men är nu verksamhetsutvecklare. Projektets erfarenheter är mätta under projekttiden och en stor utmaning blir nu att försöka få projektets positiva erfarenheter att kopplas ihop med den ordinarie verksamheten.

Vid sjukhuset i Ängelholm var det sammanlagt 120 kvinnor, fördelat på alla yrkesgrupper, från medicinklinikens fem avdelningar och mottagningen som frivilligt deltog i projektet.

Deltagarna valde åtgärder

För att öka sin hälsa valde att arbeta med fyra olika områden. För det första ville man ha ökat stöd från mentorer och handledare. Deltagarna själva arbetade fram därför fram ett program för menatorskap och handledning. Sedan ville deltagarna arbeta med arbetsorganisationen och de ville också ha information och presentation av de andra yrkesgrupperna för att få en bättre helhetsbild av organisationen. Till sist satsade man på friskvård i form av träning en timme på arbetstid samt massage.

Ökat stöd

Erfarenheterna från projektet är övervägande positiva, även om sjukskrivningarna inte sjunkit, utan ökat. Deltagarna upplever det som att arbetsmiljön blivit bättre och på det sättet finns möjligheter hälsan påverkas positivt i det långa perspektivet.

– Deltagarna upplever det som att arbetstakten och tidspressen har minskat, berättar Anja Nyberg. Det kan vara en effekt av att man organiserar arbetet smartare och har en bättre helhetsbild av verksamheten.

Deltagarna menar att de har fått ett större stöd från både de närmaste cheferna och den överordnade ledningen. Stödet från arbetskamraterna har också ökat och möjligheterna till medbestämmande är större precis som möjligheterna till utveckling och lärande. Deltagarna menar också att de nu får bättre användning för sina kunskaper och sin erfarenhet.

– Sammantaget är det tydligt att deltagarnas arbetstillfredsställelse har ökat. Hälsoeffekterna har inte visat sig i det korta perspektivet, men arbetsmiljöeffekterna är desto fler och det kan i det längre perspektivet få positiva hälsoeffekter, säger Anja Nyberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.