Sex nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2015

Kvalitet Sex kandidater har nu nominerats till Sveriges Kvalitetskommun. Priset delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg i november. Utmärkelsen går till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat.

Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Karlstad, Kävlinge och Västerås är de kommuner som har nominerats till Sveriges kvalitetskommun 2015. Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör återkommande mätningar av hur kommuners styrning och kvalitetsarbete fungerar. Till Sveriges kvalitetskommun utses den kommun som lyckats bäst under året med att utveckla demokrati och delaktighet, bra service och tjänster till invånarna, sin roll som attraktiv arbetsgivare samt samverkan med civilsamhället och näringslivet.

– Det är en framgång att vi är nominerade och vi är i gott sällskap. Övriga nominerade ger kvalificerad konkurrens, säger Svante Stomberg, kommunchef i Borås.

Borås Stad har sedan 2008 deltagit i SKL:s utvärdering, Kommunkompassen, fyra gånger.

– Att vi nu är nominerade till Sveriges KvalitetsKommun är ett kvitto på att vi har kommit en bra bit på väg, efter att under flera år har satt fokus på kvalitetsarbete, säger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

Solveig Sandberg, strateg i Västerås kommun, ser SKL:s undersökning som ett bra verktyg i arbetet för att bli en ännu bättre kommun.

– Vi har tagit ett samlat grepp om stadens kvalitetsarbete med fokus på bra bemötande och god service till våra invånare. Vår vision med värdeord som ”tillsammans” visar på vårt förhållningssätt där delaktighet och samverkan är vägledande, säger hon.

Sammanlagt var det 17 kommuner runtom i landet som anmälde sig till Sveriges kvalitetskommun. Nu återstår för SKL att göra en resultatanalys för de sex nominerade kommunerna. Analysen består av ett stort antal resultatmått som till största delen är hämtade ur projektet Kommunens kvalitet i korthet. Vinnaren utses på kvalitetsmässan i Göteborg den 3 november 2015.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.