Nu är vårdkön halverad

Vårdtiderna kortas successivt, men fortfarande väntar en av fem patienter längre än vad vårdgarantin tillåter.

I nuläget har vårdköerna i landet halverats sen september 2008. Hälften av alla landsting får idag ta del av Kömiljarden och majoriteten av de andra ligger nära till att få statsbidraget.

Kalmar- och Hallands landsting är några av de landsting som uppvisar en kontinuerlig förbättring under det gångna året. Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Östergötland och Örebro landsting riskerar att bli utan pengar. Landstingen får räkna bort patienter som själva valt att tacka nej till vård. Därför gör nu socialstyrelsen en utredning kring väntetiderna för patienter som frivilligt avstår vård i andra landsting, ställt in besök, eller mår för dåligt för att klara av en behandling. Slutresultaten av undersökningen kommer att redovisas under nästa månadsskifte.

– Vårt uppdrag är att följa upp och titta på vad landstingen har gjort sedan kömiljarden sjösattes. Om vi hittar något som är av intresse kring patientvald väntan så kommer vi att lyfta fram det, säger Henrik Moberg utredare på Socialstyrelsens Hälso- och Sjukvårdsavdelning. Socialstyrelsens granskning kan innebära att reglerna ändras till nästa år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.