”Nu har vi högre kvalitet på våra väderprognoser”

Verksamhetsutveckling SMHIs databaserade prognosmodeller har vidareutvecklats och gjort det möjligt att beräkna vädret mer i detalj.

”Nu har vi högre kvalitet på våra väderprognoser”

Vilken kvalitet har SMHIs väderprognoser?

– Den årliga uppföljningen visar att träffsäkerheten i våra prognoser har ökat de senaste åren. Det förekommer variationer från år till år och vissa geografiska skillnader. Men sammantaget är trenden positiv. För temperatur har träffsäkerheten för närmaste dygnet ökat från 76 procent 2012 till 80 procent 2017, för nederbörd från 87 till över 90 procent och för vindhastighet från 75 till 80 procent. Men även våra femdygnsprognoser har blivit bättre.

Hur kommer det sig?

– Huvudförklaringen är att meteorologernas viktigaste verktyg, de databaserade prognosmodellerna, vidareutvecklats. De beräknar vädret mer i detalj och gör det lättare att beskriva lokala väderfenomen. Dessutom har våra meteorologer skaffat sig mer erfarenhet kring att arbeta med de mer detaljerade modellerna.

Vilket kvalitetsarbete förekommer för övrigt på SMHI?

– Vi har ett integrerat ledningssystem som är certifierat mot kvalitet och miljö, men också omfattar informationssäkerhet, även om den delen ligger utanför certifieringen. Ledningssystemet ingår som en naturlig del i verksamheten för att inte bli någonting vid sidan av. Alla mått och mätetal är identiska med de verksamhetsmässiga målen.

Vilka är de stora utmaningarna i kvalitetsarbetet?

– Vi försöker jobba så långsiktigt som möjligt. Nyligen fastslog vi en strategi som sträcker sig fram till 2025 och som löper parallellt med våra ettåriga verksamhetsplaner. I strategin ingår ett antal fokusområden där vi behöver satsa lite extra energi. Ett fokusområde är innovation och digitalisering – ett annat internationellt samarbete. Väder och klimat går över landsgränserna och därför har vårt nordiska och europeiska samarbete hög prioritet. Andra fokusområden är till exempel Agenda 2030, säkerhet samt kommunikation.

Vilken fråga ligger överst på ditt skrivbord just nu?

– De senaste två åren har vi jobbat mycket med övergången till den nya versionen av ledningssystemstandarden för kvalitet och miljö. De första revisionerna har precis genomförts och snart får vi reda på resultatet. Vår uppfattning är att de nya versionerna bättre överensstämmer med vår verksamhet som tjänsteproducerande myndighet. Standarden är mer anpassad till oss än vice versa. Men nu väntar vi som sagt med spänning på resultatet av revisionerna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.