Nu vobbas det för fulla muggar

Arbetsmiljö Vi befinner oss mitt i vabruari. En månad då många försöker hinna med jobbet och ta hand om sina sjuka barn samtidigt. Enligt en färsk undersökning från Unionen vobbar 60 procent av tjänstemännen istället för att vabba.

Vobba innebär att man tar med sig jobbet hem när barnen är sjuka. Män, chefer och högutbildade vobbar mest. Majoriteten vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter. Två av tre vobbar för att de inte har någon att lämna över sitt jobb till. Det är en ökning för tredje året i rad och gäller i ännu högre grad chefer, där 76 procent vobbar. Närmare hälften vobbar för att underlätta för sina kollegor. Ekonomiska skäl hamnar långt efter, bara en av tre vobbar för att inte få den lägre ersättningen från Försäkringskassan.

– Tjänstemännen är lojala mot sitt arbete och är i princip alltid tillgängliga för jobbet. Arbetsgivaren behöver vara tydligare med vad som förväntas av de anställda, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.

Många vill slippa

Av dem som vobbar skulle drygt var tredje helst slippa, vilket är något färre än 2013. Kvinnor vill i högre grad slippa vobba. En tredjedel känner sig också otillräckliga gentemot sitt barn, i högre utsträckning gäller det kvinnor och yngre. Av dem som inte vobbar skulle en dryg fjärdedel vilja ha möjlighet att göra det, särskilt yngre tjänstemän.

Dessutom visar undersökningen att 80 procent av dem som vabbar ändå är tillgängliga för sin arbetsgivare i någon mån.

– Vi ser en uppluckring av traditionella ramar för tid och rum. Det behövs en bred diskussion på arbetsplatserna om hur vi jobbar så att det gränslösa arbetslivet kan bli någonting fullt ut positivt, säger Peter Hellberg.

Undersökningen har genomförts med webbintervjuer genom Novus sverigepanel på uppdrag av Unionen. Totalt genomfördes 2005 intervjuer med tjänstemän i privat sektor med barn upp till 16 år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.