Nudging för hållbara val

Förbättringsarbete Att knuffa människor i en viss riktning kallas nudging. Det är en metod som kan användas för att få medarbetare, leverantörer och konsumenter att göra mer hållbara val.

Nudging för hållbara val

Vi fattar ständigt beslut och ofta är de snabba och rutinmässiga. Ibland till och med ologiska. Nudging är en metod som tar vara på detta och är ett sätt att försiktigt knuffa människor till mer hållbara val. På Miljöstrategidagarna berättade Åsa Sandberg, initiativtagare till Nudging Sweden och vd för A Win-Win World, om organisationer som testat nudging.

Exempelvis testade Köpenhamn att trycka gröna fotsteg på gatan som ledde till närmaste papperskorg. Detta minskade nedskräpningen med 50 procent. Choice Hotels minskade tallriksstorleken på sin buffé och minskade matavfallet med 20 procent. Avfallssoptunnor med olika nedkast för olika skräp ökade andelen återvinning med två tredjedelar.

Ariel testade att formge sina tvättmedelspaket annorlunda för att påminna användarna om att det mesta går att tvätta i 30 grader. Och Stockholm testade en rolig soptunna som sade sig vara världens djupaste och gav ifrån sig ljud, något som ökade andelen skräp med 30 kilo per dag.

Hur och när?

– Det ska vara lätt att göra rätt. Och det finns flera sätt att jobba med nudgar. Det kan handla om goda förinställningar, exempelvis dubbelsidigt på skrivaren. Det handlar om att förenkla, för ju fler val desto svårare att välja rätt. Det handlar också om att jobba med sociala normer och påminnelser, berättar Åsa Sandberg.

Hon berättar att det just nu pågår forskning i Sverige för att se hur länge en nudge fungerar och när vi slutar se den. Men för att lyckas hitta rätt nudge och veta när man ska sätta in den är det viktigaste steget att analysera själva problemet.

– Ofta är det inte bara en grej, utan en lång lista. Om jag behöver bli bättre på att träna är lösningen kanske inte att köpa ett gymkort. Att jag inte tränar kanske beror på att jag är dålig på att planera in det, att jag inte hittat en rolig träningsform och så vidare, säger Åsa Sandberg.

Åsa Sandbergs tips för att hitta rätt nudge:

 • Definiera syftet
 • Kartlägg beslutssituation
 • Identifiera vilka beslutssteg som är prioriterade att försöka ändra ett beteende
 • Idéfas – kreativ workshop
 • Prioritering och val av nudge
 • Utveckla den valda nudgen
 • Genomför experiment för att testa
 • Implementera

 Miljöstrategidagarna är konferensen som arrangeras av KM:s systertidning Miljö & Utveckling.

Fakta

Vad är nudging?

En nudge är en vänlig ”knuff” i en viss riktning.
 1. Utan att förbjuda alternativ.
 2. Utan piska och morot.
 3. Utan att använda ekonomiska incitament.
Nudging är en metod inom beteendevetenskapen som använts i tusentals år. 2008 kom en bok som heter Nudge av Richard H. Thaler som satte begreppet på tapeten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.