Ny aktör på certifieringsmarknaden

Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd har förvärvat samtliga aktier i Intégria Certifiering AB som hittills varit ett helägt dotterbola till WSP Sverige. Syftet med samgåendet är att skapa en stark aktör på den svenska marknaden för certifieringstjänster. Intégria Certifiering kommer att kvarstå under en överskådlig framtid för att kunna fullfölja utställda certifikat och kunderna kommer även i framtiden att möta Intégrias personal, såväl den administrativa som revisorerna. Lloyd´s och Intégria kommer tillsammans att bli en betydande aktör inom certifieringsverksamheten i Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.