Ny bok beskriver arkitekters kreativa process

Kreativitet Kreativitetsforskare och designteoretiker ser arkitekters sätt att arbeta som en överlägsen metod att hantera osäkerheter. Nu kommer en ny bok där Jadwiga Krupinska, professor emerita vid Arkitekturhögskolan KTH, beskriver arbetsmetoden i ord.

Ny bok beskriver arkitekters kreativa process

En förutsättning för kreativitet är att inte låta det linjära, logiska tänkandet härska, står det bland annat i den nya boken ”Att skapa det tänkta – en bok för arkitekturintresserade”.

Boken handlar om hur kreativitet omsätts i form – att kunskaper, erfarenheter och estetiska värderingar måste sammanflätas och mynna ut i en gestaltning – och det gör den till en slags metodbok för kreativitet.

Boken tar också upp kritikens betydelse för processen – att befästa en uppsättning kriterier för arkitekturens kvalitet, vilket gör den till en viktig del i metoden.

Boken vänder sig främst till arkitektstudenter, lärare inom arkitektutbildningen samt till kritiker.

Studentlitteratur är förlaget.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.