Delaktighet viktigt för hållbart förändringsarbete

Verksamhetsutveckling Tid, öppenhet för lärande och ett delat ledarskap är några av nycklarna till ett gott förändringsarbete med hållbarhet i fokus. Det är en slutsats av fem forskare som satt samman boken Lärande för hållbar verksamhetsutveckling.

Delaktighet viktigt för hållbart förändringsarbete
Lärandet för hållbar verksamhetsutveckling kräver tid och delat ansvar. Foto: Adobe Stock.

Boken har getts ut med stöd av Afa Försäkring, och forskarna har tittat på hur lärande på individnivå, arbetsgruppsnivå och organisationsnivå samspelar och bidrar till hållbarhet i form av hälsa, bättre arbetsmiljö och engagemang, kvalitet och effektivitet

Forskarna har studerat arbetsplatser i vården som har varit i olika stadier av sin verksamhetsutveckling på området. I boken finns flera goda exempel där arbetsplatser har lyckats bra med lärandeprocesserna. Men slutsatserna är allmängiltiga, och gäller inte bara vården, framhåller projektledaren Andrea Eriksson, som är docent i ergonomi vid KTH.

Andrea Eriksson, projektledare.
Andrea Eriksson har varit projektledare för handboken. Foto: Privat.

– De goda exemplen var arbetsplatser som ofta redan från början hade ett positivt arbetsklimat i gruppen, och med en ledare som var inriktad på att dela med sig av sitt ledarskap och öka delaktigheten i arbetsmiljö- och andra hållbarhetsfrågor, säger hon till Kvalitetsmagasinet.

Prioritering är en framgångsfaktor

En annan framgångsfaktor är att kunna prioritera – att först se till att arbetsgruppen kommer till rätta med de mest angelägna hållbarhetsfrågorna, för att sedan successivt fortsätta med de övriga. Samtidigt understryker forskarna vikten av att medvetenheten om arbetsmiljö och andra hållbarhetsfrågor ska finnas integrerad i allt förändrings- och utvecklingsarbete, så att det inte parallellt pågår arbete med en alltför snäv inriktning på effektivitet.

FAKTA

Forskarna bakom boken

Forskare inom olika discipliner har bidragit till boken Andrea Eriksson, projektledare, docent i ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet Ellen Jaldestad, doktorand i ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan Göran Jutengren, docent i psykologi, Högskolan i Borås Åsa Tjulin, lektor i hälsovetenskap, Mittuniversitet

– Det allra viktigaste är att man förstår att ge hållbarhetsfrågorna tid. Det måste få ta tid och vara ett långsiktigt arbete. Vi har också sett en tydlig framgångsfaktor i just detta att chefen är inriktad på att stödja ett gemensamt ledarskap för utvecklingsfrågor, och att göra många medarbetare delaktiga i hållbarhetsarbetet. Det i sin tur kan leda till en positiv spiral, där medarbetarna driver hållbarhetsfrågorna i ett ständigt förbättringsarbete, säger Andrea Eriksson.

I handboken finns också flera konkreta verktyg för ett bättre mötesklimat och för bättre kommunikation för att förbättra det gemensamma lärandet.

Handboken finns att ladda ned från KTH:s webbsida

 

 

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.