Ny forskarutbildning om hälsa och arbetsliv

Högskolan i Gävle har fått sin ansökan godkänd om att starta en forskarutbildning inom ämnet arbetshälsovetenskap.

Forskningsområdet hälsofrämjande arbetsliv kan rymma allt från belastningsskador, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, miljöpsykologi och industriell ekonomi. Sedan Högskolan i Gävle fick masterexamensrätt för två år sedan, har en masterutbildning i arbetshälsovetenskap startat läsåret 2011/2012. Nu får Högskolan möjligheten att också starta en egen forskarutbildning med inriktning mot arbetshälsa.

– Att vi får forskarutbildningsrätten är ett bevis på att vi har en forskningsmiljö som redan är stark men som samtidigt kan utvecklas vidare, säger Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning med inriktning mot arbetslivsfrågor.

Han hoppas att Högskolan i Gävle kan locka till sig såväl inhemska som nationella doktorander och att skolan kan ta ett nationellt ansvar i och med forskarutbildningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.