Ny forskning ska förbättra för byggchefer

Det finns inte så mycket kunskap om hur byggchefer mår, men däremot indikationer på att de har det rätt tufft. Nu ska ny forskning undersöka saken – och kanske leda till ett verktyg för bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ny forskning ska förbättra för byggchefer
Byggchefer är en utsatt grupp. Nu ska det forskas för att förbättra deras arbetsmiljö. Foto: Stock Adobe

Produktionsnära chefer i byggindustrin har ofta tuffa arbetsförhållanden. De är arbetsledare, jobbar mer än 40 timmar i veckan, ofta under stor tidspress och med minimalt socialt stöd eftersom de brukar befinna sig på en byggplats långt från huvudkontoret.

Det är ett ensamt arbete med hög stressfaktor, samtidigt som cheferna har ett stort ansvar för sina medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande. Trots deras pressade situation finns det ganska lite kunskap om deras villkor och mående.

Omfattande forskningsprojekt

Det ska det nu bli ändring på. Jan Johansson som är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ska leda ett forskningsprojekt med finansiering från Afa Försäkring. Förutom att lära sig mer om de produktionsnära byggchefernas vardag så är målet att ta fram ett verktyg för att stötta gruppen och förbättra deras sociala och organisatoriska arbetsmiljö.

Men först ska man sammanställa den forskning som redan finns om byggchefer och deras arbetsmiljö. Sedan kommer forskarna att jobba med rekonstruktioner av byggprojekt utifrån byggchefens perspektiv och djupintervjuer med ett större antal byggchefer om hur de ser på och hanterar sin arbetssituation, för att slutligen jobba mot fyra pågående projekt och söka möjligheter att förbättra byggledarnas vardag.

Praktiskt verktyg är målet

Det slutliga syftet är att sammanfatta all kunskap i ett verktyg som kan komma till praktisk nytta för byggchefer. Det kan bli i form av en checklista eller ett antal rekommendationer.

Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap. Foto: Lena Abrahamsson.
Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap. Foto: Lena Abrahamsson.

– Jag hoppas att vi ska hitta någon form av arbetsordning eller struktur för hur man kan få med arbetsmiljöfrågor redan i planeringen av ett byggprojekt, säger Jan Johansson i en kommentar.

Han påpekar att byggbranschen redan är ganska bra på arbetsmiljö. Deras olycksstatistik hänger mer ihop med tuffa förhållanden på jobbet.

– Men det skulle vara bra om man kan få till en systematik för arbetsmiljöarbetet som kan omfatta hela branschen. På ett bygge har man i regel underentreprenörer i flera led och alla har sin egen arbetsmiljöpolicy och sin egen syn på hur man ska jobba med arbetsmiljöfrågor. Och som byggchef har man i uppgift att samordna allt det där.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.