Ny global söktjänst för ledningssystem

Ledningssystem Har den potentiella underleverantören ett certifierat ledningssystem? Den globala samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan lanserar i dagarna en ny söktjänst som ska förenkla och förbättra spårbarheten av giltiga certifikat för ledningssystem.

Ny global söktjänst för ledningssystem

Företag och organisationer runt om i världen använder certifierade ledningssystem för bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet i allt större utsträckning. Enbart för Iso 9001 – världens största standard för kvalitetsledning – finns nu 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 201 länder, varav närmare 6 000 i Sverige, enligt de senaste beräkningarna från den internationella standardiseringsorganisationen.

Läs även: Nu möter Iso 9001 framtidens krav.

Problemet är att det hittills varit komplicerat att kontrollera om en specifik organisation har ett giltigt certifikat och blivit certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. 2015 inleddes därför ett stort arbete inom IAF, den globala samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan, för att utveckla en söktjänst som förenklar och förbättrar spårbarheten av certifikat för ledningssystem.

IAF har till uppgift att harmonisera ackrediteringsorganens arbete genom att förvalta de multilaterala avtal i vilka ackrediteringsorganen erkänner varandras certifieringar. 68 ackrediteringsorgan i mer än 60 länder har för närvarande medlemskap i organisationen och är signatärer till IAFs MLA-avtal för ledningssystem.

Stort intresse

Den nya söktjänsten IAF CertSearch, som tas i drift i dagarna, bygger på en databas som samlar data från ackrediteringsorgan, ackrediterade certifieringsorgan samt företag och organisationer med certifierade ledningssystem.

– Intresset för tjänsten är stort från både certifieringsorgan och certifierade organisationer. Idén om att skapa en global databas har funnits länge både inom den internationella standardiseringen och det globala ackrediteringssamarbetet. Men det är alltså först nu som den förverkligas, säger Peter Kronvall, t f kommunikationschef på Swedac och ledamot i IAFs styrelse.

Läs även: Sverige tar plats i internationellt handelssamarbete.

Den förbättrade spårbarheten syftar till att skapa värde och ökat förtroende för de certifieringsorgan som ackrediterats av IAFs medlemmar samt de företag och organisationer med certifikat från ackrediterade certifieringsorgan.

– Inom allt fler områden ställs krav på certifierade ledningssystem. Den här tjänsten kan till exempel användas av inköpare som vill kontrollera att en potentiell leverantör innehar ett relevant och giltigt certifikat, förklarar Peter Kronvall.

Kostnadsfri registrering

Certifieringsorgan kan kostnadsfritt registrera sin information i databasen. Den som är intresserad kan sedan söka efter företaget eller certifikatets unika identifikationsnummer för att validera certifikatets giltighet och få information om vilket ackrediterat certifieringsorgan som utfört certifieringen.

IAF CertSearch är dock enbart anpassad för sökningar efter enskilda företag och organisationer. På grund av regler för datainsamling samt IAFs oberoende och opartiskhet kan användaren inte få tillgång till fullständiga listor över certifierade företag.

– Vår förhoppning är att söktjänsten snabbt kommer att utvecklas och vara till stor nytta för den internationella handeln av varor och tjänster, säger Peter Kronvall.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.