Ny ISO-standard underlättar revision av integrerade ledningssystem

Allt fler organisationer har både miljö- och kvalitetsledningssystem. Behovet av gemensamma riktlinjer för revisionen har därför ökat. Nu har ISO tagit fram en ny gemensam internationell standard för revision av ISO 9000 och ISO 14000.

Många organisationer väljer idag att integrera ledningssystemen för miljö- och kvalitet. Det har också skapat ett behov av gemensamma riktlinjer för hur revisioner, både interna och externa, av ledningssystemen ska genomföras. Det faktumet har ISO tagit fasta på och därför har man utvecklat en ny kompletterande revisionsstandard som fått beteckningen ISO 19011. Arbetet med att översätta standarden till svenska har redan börjat och om allt går som planerat kan en färdig standard finnas under hösten 2002.

– Den nya versionen av ISO 9001 gjorde det lättare att integrera ledningssystemet med ISO 14001, och den kommande versionen av 14001 ska göra det ännu lättare att integrera systemen, berättar Lars Jonsson, projektledare på Swedish Standards Institute, SIS.

Revisionen problem

Tidigare har ISO tagit fram separata standarder för revision av miljö- respektive kvalitetsledningssystem. Sedan 1991 har ISO 10011 med sina tre delar gett vägledningen för revisionen av kvalitetsledningssystem, och för miljöledningssystem har ISO 14010, 14011 och 14012 funnits sedan 1996. Men 1997, i samband med att ISO 9000-serien skulle börja revideras, beslutade ISO att tillsätta en gemensam arbetsgrupp som skulle undersöka möjligheterna och intresset för att skapa en gemensam standard för revision.

– Både den interna och externa revisionen har varit ett litet problem, men med den nya standarden tror jag både företagen och certifieringsorganen kommer att få mycket hjälp. Nu finns det för första gången riktiga förutsättningar för att bedömningen i revisionerna blir likvärdig, säger Lars Jonsson.

Förbättringar

Men den nya gemensamma standarden för revision är inte bara en sammanslagning av de gamla revisionsdokumenten utan påtagliga förbättringar har också gjorts. Bland annat har de olika begreppen i revisionen av ledningssystemen fått tydligare definitioner. Revisionsprocessens olika delar har fått mer ingående beskrivningar, kompetensfrågorna när det gäller revisorernas kvalifikationer har satts under lupp och viktiga aspekter på administreringen av revisionsprogrammen med koppling till utvärdering av revisionskompetens har förbättrats. En annan viktig förbättring som underlättar användandet är att standarden innehåller praktiska råd i form av vägledande hjälprutor.

– Det tror jag kan vara till stort stöd framförallt för små och medelstora företag, säger Lars Jonsson.

Början på något nytt?

Tanken är att ISO 19011 ska kunna användas både vid intern och extern revision av ledningssystem. Den kan användas vid revisioner av antingen miljö- eller kvalitetsledningssystem, men den kan också användas vid kombinerade revisioner oavsett om man har integrerade ledningssystem eller inte.

– Arbetet med att ta fram en gemensam standard har tagit fyra år från idé till färdig standard. ISO 19011 är det första resultatet av ett samarbete mellan två skilda tekniska kommittéer inom ISO, men miljö- och kvalitetsarbetet har en rad gemensamma beröringspunkter så kanske ISO 19011 bara är början på ett nytt samarbete, säger Lars Jonsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste