Ny kvalitetsstandard på gång för plast

Kvalitetssäkring EU-kommissionen har presenterat sin nya handlingsplan för att minska miljöpåverkan av plast. Bland annat pekar kommissionen på behovet av nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast.

Ny kvalitetsstandard på gång för plast

– Många produkttillverkare drar sig i dag för att använda återvunnen plast eftersom de är osäkra på kvaliteten, säger Johan Dahlgren, projektledare för plastkommittén på SIS.

EU-kommissionens handlingsplan är ett steg på vägen mot en mer cirkulär ekonomi, det vill säga en ekonomi som är hållbar och bygger på ett kretsloppstänkande. Men samtidigt som kommissionen vill skydda miljön från föroreningar betonas också att plast kan göra stor nytta – förutsatt att materialet används på rätt sätt.

– Plast är ett material som kan skapa både nya investeringsmöjligheter och arbeten. Med handlingsplanen vill kommissionen visa hur plast kan användas i en cirkulär ekonom, bland annat genom att minimera mängden outnyttjat avfall och minska plastläckaget, förklarar Johan Dahlgren.

Standardiseringen har en viktig roll i arbetet med att genomföra handlingsplanen och på såväl internationell som nationell nivå har flera arbetsgrupper nu kommit igång. En av de viktigaste frågorna handlar om att utarbeta nya harmoniserade kvalitetsstandarder för återvunnen plast.

– Kvalitetsstandarderna för återvunnen plast är en av huvudnycklarna för att åstadkomma en helhetslösning. Många produkttillverkare drar sig för att använda återvunnen plast eftersom de är osäkra på kvaliteten. Om vi kan öka återanvändningen minskar vi både beroendet av fossil råvara och problemet med plastläckage, säger Johan Dahlgren.

En punkt som också finns med på dagordningen är de omdebatterade mikroplasterna. Även här får standardiseringen en nyckelroll.

– I dag finns ingen bra definition på mikroplast. Detta är någonting som måste tydliggöras omgående, konstaterar Johan Dahlgren.

På SIS Swedish Standards Institute arbetar i dagsläget tre kommittéer med innehållet i handlingsplanen för plast – SIS/TK 156 Plast, SIS/TK 165 Förpackningar och miljö samt SIS/TK 565 Biobaserade produkter. En förhoppning är att det svenska standardiseringsorganet ska kunna ta det internationella sekretariatet för återvunnen plast.

-Det skulle givetvis vara väldigt intressant om Sverige kunde få chansen att vara med och driva en så viktig fråga, säger Johan Dahlgren.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste