Ny metod för ökad motivation

Boken Målbaserat ledarskap – bli effektiv som ledare och chef introducerar en ny metod när det gäller ledningsprocesser för chefer. Författarna Krister Forsberg och Per-Olov Olsson menar att många organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier eftersom ledningen inte har förmågan att sätta upp rätt mål. De uppmanar istället chefer att utgå från den egna verksamheten och sätta upp mål baserade på vad som verkligen behöver göras. Initiativ behöver inte alltid komma uppifrån, om målen är relevanta ökar motivationen bland medarbetarna, ledarskapet förstärks och det ger ett förbättrat resultat.

Boken syftar till att ge ledare och chefer på alla nivåer kunskap och insikt som är tillräckligt konkret för att kunna användas på arbetsplatserna. Boken ges ut av Liber.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste