Ny ordförande för SIQ

På nya poster Anna Nilsson-Ehle, med en bakgrund från bland annat Volvokoncernen, är ny styrelseordförande i SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Hon efterträder Jan Sundling som varit ordförande sedan 2015.

Ny ordförande för SIQ
Anna Nilsson–Ehle ny ordförande för SIQ.

Anna Nilsson-Ehle har en bred erfarenhet från akademin och ledande befattningar inom bland annat Volvokoncernen, Universeum och Safer samt olika styrelseuppdrag inom näringsliv, myndigheter och samverkansfunktioner.

– Jag har alltsedan min tid på Volvo varit intresserad av kvalitets- och ledningsfrågor och utvecklingen mot ett allt tydligare kund- och samhällsperspektiv. Jag hoppas genom min ordföranderoll kunna bidra till SIQs fortsatta kraftfulla insatser för att stödja utveckling av verksamheter inom näringsliv och samhälle som strävar mot hållbar framgång, säger Anna Nilsson-Ehle i en kommentar.

Analys viktigt

Områden som Anna Nilsson-Ehle pekar ut som viktiga för SIQ de närmaste åren är fortsatt kvalitetsutveckling för offentlig sektor, stöd åt analys och verktyg för att åtgärda kvalitetsbrister på systemnivå samt engagemang från näringslivet i strategisk ledning av kvalitetsutveckling.

Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, är en av SIQs två huvudmän välkomnar Anna Nilsson-Ehle som ny ordförande.

Gunilla Nordlöf. Bild Tillvaxtverket.

– Med hennes goda förståelse och stora engagemang för kvalitets- och hållbarhetsfrågor får SIQ en god ambassadör för de viktiga frågorna som institutet driver, säger hon.

Fungerar som nav

Åke Ljungdahl, Senior Director Quality, Volvo Car Corporation, är ordförande i SIQ Intressentförening och SIQs andra huvudman som består av företag och organisationer från privat och offentlig sektor

– Då SIQs verksamhet fungerar som ett nav mellan akademi, näringsliv och offentlig förvaltning besitter Anna Nilsson-Ehle en mycket lämplig erfarenhet för uppdraget som styrelseordförande för SIQ, menar han.

Fakta

SIQ

Mats Deleryd, vd SIQ.
Mats Deleryd, vd SIQ.
SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste