Ny ordförande vill gör Iso 9001 relevant igen

Kvalitet Per Webb är ny ordförande i SIS kvalitetsledningskommitté. Med sin gedigna erfarenhet både från standardiseringsarbete i SIS samt som certifieringsansvarig i Scania hoppas han kunna bidra till att kvalitetsarbetet blir mer synonymt med hållbarhet och att Iso 9001 blir relevant igen.

Ny ordförande vill gör Iso 9001 relevant igen
Per Webb.

Kvalitetsledningskommitténs nya ordförande Per Webb efterträder Lillemor Harnell som hållit i ordförandeklubban i nio år. Sedan flera år tillbaka ansvarar han för Iso-certifiering av Scanias globala managementsystem. Han har arbetat på internationell nivå med allt från produkt- och tjänstekvalitet, till internrevision och hur man optimerar verksamhetens mekanismer. I normala fall innebär Per Webbs arbete mycket resor runt om i världen men sedan i april sköts arbetet i princip bara från hemmakontoret några mil söder om Södertälje.

Per Webb har också en bred bakgrund i standardiseringsarbete i Sis sedan cirka 20 år tillbaka och har suttit med i kommittén i flera omgångar. För två år sedan gjorde han ett återinträde i kvalitetsledningskommittén igen. Han ser en klar utvecklingspotential med Iso 9001 ur både ett hållbarhetsperspektiv och ett användarperspektiv.

– Jag tycker att 9001 är en riktigt bra standard och jag är verkligen hedrad över att ha fått den här rollen att hålla samman kommittén. Men jag ser att arbetet med 9001 behöver få en annan riktning på det globala planet. Jag har haft dessa tankar länge och jag vet att jag inte är ensam om dem. Att jobba med kvalitet måste vara samma sak som att jobba för hållbarhet, säger Per Webb.

Ännu oklart om översyn

Han menar att Iso 901 har tappat i relevans på senare år då utvecklingen går allt snabbare och trycket på inte minst hållbarhetsfrågorna har ökat.

Och just i dagarna har de internationella Iso-kommittéerna röstat om Iso 9001 ska genomgå en periodisk översyn. Röstningen slutade med ett svagt nej. Men något beslut är ännu inte fattat då det fortfarande pågår en användarenkät som stänger först till årsskiftet. Dessutom finns det en arbetsgrupp för bland annat ”future concepts” som sedan två år tillbaka arbetat fram olika framtida koncept som ska användas som underlag för en framtida revidering av Iso 9001 och alla närliggande vägledningsstandarder.

– Sveriges kommitté röstade ja till en översyn och jag tycker att Iso 9001 behöver ett lyft för att bli en riktigt relevant standard igen. Även om det är väldigt många som är certifierade så handlar det ofta om att skapa förutsättningar för att exempelvis vara med i en upphandlingsprocess. Men 9001 kan verkligen vara en hjälp i kvalitetsarbetet och har en potential att bli ett starkt verktyg igen.

Outnyttjade standarder

Ett annat utvecklingsområde är att öka både kännedom och användningen av alla de underliggande standarderna som är kopplade till 9001 och som finns i Iso 9001 familjeträd.

– Det finns en hel del standarder som kopplar till 9001 och som hjälper till att implementera Iso 9001. Där skulle jag önska att användarna tittar lite mer på de andra underliggande standarderna som kan vara ett stöd.

Iso familjeträd.
Iso 9001 så kallade familjeträd.

Per Webb ser också kravstandarden Iso 9001 som en bra grund för ett managementsystem.

– Jag tror att 9001 i många fall behöver läsas på annat sätt. Som jag ser det är standarden en del av kravbilden på ett managementsystem som leder organisationen. Det är också så vi jobbar på Scania. Vi säger inte kvalitetssystem utan managementsystem och det är inte ett parallellt system till något annat led- och styrsystem. Men här tycker jag mig se tendenser till att 9001 fortfarande används parallellt av andra.

Borde knytas ihop

En annan viktig fråga för Per Webb är hur de olika managementsystemen hänger ihop.

– Jag skulle vilja att managementsystemen för kvalitet, miljö, social hållbarhet och arbetsmiljö närmar sig varandra och knyts ihop på ett bättre sätt. Ett riktigt drömscenario vore förstås om det kunde kopplas ihop till ett enda Iso-system. Men jag inser att det inte är riktigt realistiskt.

Per Webb menar att själva kvalitetsbegreppet behöver utvecklas. Kvalitet är helt enkelt inte detsamma som när industrialismen föddes.

– Kvalitet måste vara samma sak som långsiktighet och hållbarhet. Även om kunden inte efterfrågar det. Kvalitetsstandarden har ett ansvar att ta tag i dessa frågor. Iso har ett jättestort ansvar för den här frågan men som jag ser det har man långt kvar, säger Per Webb.

Få fler att delta

Han ser fram emot att gjuta mer liv i kommittén nästa år. Det handlar inte om att kommittén varit vilande på något sätt, tvärtom har hans företrädare Lillemor Harnell drivit ett väldigt aktivt arbete.

– Det handlar mer om att blåsa liv i vårt kommittéarbete genom att få fler i vår cirka 40 personer stora kommitté att delta i större utsträckning återkommande möten och aktiviteter.

Pandenim har det goda med sig att man kan arbeta digitalt och göra saker på kort varsel.

– Standardiseringsarbete handlar mycket om administration och det kan vi göra i väldigt stor utsträckning även när vi jobbar hemifrån. Corona kan inte vara en game-stopper.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste