Ny rapport: De är Sveriges mest robusta kommuner

Offentlig sektor I rapporten ”Regionernas Kamp” rankas landets 290 kommuner utifrån deras robusthet. Resultatet visar bland annat att pendlingskommuner nära större städer har bäst förmåga att stå emot kriser och hantera förändringar.

Ny rapport: De är Sveriges mest robusta kommuner
För tredje året i rad är Nacka den mest robusta kommunen. Foto: WSP

Företaget WSP har för tionde gången undersökt kommunernas resiliens och förmåga att stå emot kriser. En kommuns robusthet bedöms utifrån parametrar som arbetsmarknad, tillväxt, klimatarbete och utbildningsnivå. Nytt för i år är också parametern lokal brottslighet, som tagits fram sedan lagen om kommunernas brottsförebyggande arbete infördes tidigare i år.

Mattias Frithiof. Foto: WSP

– Kommuners robusthet är avgörande för deras förmåga att stå emot kriser och hantera förändringar i omvärlden. Vi ser att trygghet är en betydande faktor för hur vi mäter robustheten. Kriminaliteten är ett akut samhällsproblem men också något som riskerar att påverka kommuners långsiktiga utveckling eftersom den kan förändra faktorer som inflyttning och företagsetableringar, säger Mattias Frithiof, sektionschef samhällsutveckling på WSP, i ett pressmeddelande.

Nacka bäst igen – Härjedalen en raket

Årets resultat visar att storstadsregionerna stärker sin ställning. Faktum är att alla placeringar på årets topp tio tillhör gruppen ”pendlingskommuner nära större städer”. För tredje året i rad kommer Nacka på förstaplatsen, tätt följt av Täby och Kungsbacka.

Rapporten visar också på flera mönsterbrytande kommuner. Till exempel utmärker sig Varberg i kategorin ”mindre stad/tätort” och får ett högre robusthetsindex än samtliga kommuner i gruppen ”större städer”. För gruppen landsbygdskommuner ser det mörkare ut, med undantag för några ljuspunkter. Bland annat Härjedalen som klättrat 92 placeringar sedan förra året.

– Vi ser fortfarande stora skillnader mellan kommunerna, och sedan vi startade upp Regionernas Kamp för tio år sedan har glappet mellan stad och landsbygd ökat, säger Mattias Frithiof som påpekar kommunernas olika förutsättningar och hoppas att rapporten är ett gott kunskapsunderlag för de som vill lära sig av de bästa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.