Ny rapport: Sverige hästlängder från att bli världsbäst på digitalisering

Digitalisering Göteborg universitets årliga undersökning av offentlig sektors digitalisering är släppt. Resultatet visar att offentliga aktörer misslyckas med att använda digitaliseringens möjligheter.

Ny rapport: Sverige hästlängder från att bli världsbäst på digitalisering
Foto: Adobe Stock

Regeringens mål för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, men enligt Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) vid Göteborgs universitet lyckas inte offentliga aktörer skapa rätt förutsättningar att lyckas med den digitala omställningen. Det visar deras årliga statusrapport som publicerades under måndagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Johan Magnusson är föreståndare för SCDI vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Magnusson

– I genomsnitt uppnår offentlig sektor 47 procent av de optimala förutsättningarna för att tillgodogöra sig med nyttorna av digitalisering, säger Johan Magnusson, professor vid Göteborgs Universitet och föreståndare för SCDI.

Resultatet är en procentenhet bättre jämfört med 2021, men Johan Magnusson menar att det tyder på att Sverige är ganska dåligt på att digitaliseras.

– Det finns några som har kommit långt, exempelvis kommunerna Sundsvall, Nacka och Karlstad. Men välfärden som möjliggörs av digitalisering blir alltmer ojämnt fördelad över landet.

Inte enbart fråga för IT

Sverige är alltså långt ifrån att uppnå regeringens mål för digitaliseringspolitiken. Men Johan Magnusson tycker att regeringens mål är oväsentligt i förhållande till den verkliga utmaning som offentliga aktörer står inför: att ändra inställningen gentemot digitalisering.

– Vi måste förstå att digitaliseringen är en metod för verksamhetsutveckling. Det är inte IT:s uppdrag, utan hela verksamhetens uppdrag, säger han och fortsätter:

Om

SCDI statusrapport 2023

Studien bygger på kontinuerligt insamlade data från medarbetare i kommuner, regioner och myndigheter. De svara på frågor om digital mognad, det vill säga organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttan med digitalisering.

Källa: Göteborg universitet

– Vi vet att digitalisering är absolut avgörande för att klara av utmaningar inom välfärden. Vi har enorm brist på personal, och om vi digitaliserar så kan vi nyttja händerna där de behövs, exempelvis inom vården.

Vanligare i framtiden med kollektiv digitalisering

Enligt DIGG kan AI leda till besparingar om 140 miljarder årligen för den offentliga förvaltningen, men investeringar behövs för att skapa förvaltningsgemensam förmåga. Det skriver Johan Magnusson under på. Han ser kommuner som har ekonomiska förutsättningar för investeringar, men som i stället spenderar pengar på att upprätthålla verksamheten såsom den är. Han ser också kommuner som saknar ekonomiska förutsättningar för en strukturell förändring, som skulle kunna ta inspiration av andra. Det finns exempel på kollektiv digitalisering, det vill säga digitala sammanslutningar som gjort mellan större och mindre aktörer. Ånge och Sundsvall är ett sådant exempel.

– Sundsvall levererar alla teknik och resurser, och Ånge som är en liten och snabbfotad kommun experimenterar kring digitala innovationer och lösningar. Den typen av digitala samarbeten kommer vi att se framöver, säger Johan Magnusson.

”Politikerna överdrivet positivt inställda”

Tidigare studier som gjorts vid bland annat Göteborgs universitet har tillskrivit den misslyckade digitaliseringen till kunskapsbrist inom organisationer och politik, vilket också stärks av SCDI:s statusrapport 2023. Politiker har mycket högre tilltro till att förutsättningarna för digitalisering inom offentlig sektor finns, jämfört med medarbetare.

– Kunskapsgapet mellan politiker och medarbetare är skrämmande. De är överdrivet positivt inställda, vilket kan få dem att ta beslut som inte är förenliga med verkligheten, säger Johan Magnusson.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.