Ny standard för arbetsmiljöarbete

En säkrare arbetsmiljö med med förebyggande arbete och bättre risk hantering. Det är meningen med den nya standarden Ledningssystem för arbetsmiljö – Vägledning för införande av OHSAS 18001:2007. Standarden ska göra arbetsmiljöarbetet mer systematiskt och få det att bli en del av det dagliga arbetet.

– Alla slags organisationer, stora som små, som önskar ett bra arbetsmiljöarbete kan använda standarden, säger Willy Karlsson, projektledare på SIS.

Standarden är en andra utgåva och i den nya standarden betonas hälsa mer. Samstämmigheten med ledningssystem för miljö och kvalitet har också förbättrats för att underlätta integrering av arbetsmiljöarbetet i redan befintliga ledningssystem.

I maj kommer en checklista för ledningssystem för arbetsmiljö att publiceras och syftet är att vara ett hjälpmedel för att snabbt komma igång med de grundläggande elementen i arbetet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste