Ny standard för att välja partner

Kvalitetsstandard Att välja seriösa leverantörer och andra affärspartners ska bli lättare. Arbetet med standardisering som bidrar till säkrare affärer är i gång. Den nya standarden ska bland annat kunna användas vid upphandlingar.

Ny standard för att välja partner

Stora resurser kan gå åt till att försäkra sig om att en samarbetspartner kan betraktas som säker. Den som trots detta stöter på en oseriös aktör kan behöva utstå konsekvenser, till exempel extra kostnader. Dessa problem ska förebyggas med hjälp av en ny standard.

– Nuvarande affärsflöden har redan blivit standardiserade i flera avseenden, till exempel transaktionsmomentet och e-faktura inom offentlig sektor. Det här standardiseringsarbetet inriktas på valet av leverantör och hur det valet kan göras på ett tryggt underlag och på ett sätt som gynnar seriösa aktörer på respektive marknad, säger i en kommentar Catherine Borgkvist, ordförande i standardiseringskommittén samt kvalitetschef och dataskyddsombud på företaget Inyett, som är initiativtagare till arbetet.

Läs även: Standarder ska driva på digitaliseringen

Underlag vid upphandlingar

Förutom att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt är ett mål med standardiseringen att underlätta för seriösa leverantörer att visa att de lever upp till de krav som näringslivet och samhället ställer.

Standarden som tas fram ska också ge förutsättningar för att bedöma leverantörer på lika villkor vid upphandlingar.

Svenska Institutet för Standarder, Sis, leder arbetet med att standardisera det inledande affärsskedet, när valet av samarbetspartner görs. Genom att automatisera processen ska man undvika manuell och spretig hantering. Enligt Sis behövs ett likformigt sätt att samla in och bedöma information.

Arbetet bedrivs i standardiseringskommittén SIS/TK 618 Säkra affärer. Arbetet riktar sig till såväl offentliga som privata bolag och organisationer. Representanter för dess välkomnas av Sis att delta i arbetet.

Läs även: Experter varnar för nollbud i upphandling

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.