Ny standard för förvaltning av licenser och programvara

En ny internationell standard för förvaltning av tillgångar i form av programvaror och programvarulicenser håller på att utarbetas av de internationella standardiseringsorganen ISO och IEC. Standarden, som är ett svenskt initiativ, kommer att finnas i två delar varav den första nu är på gång.

Standarden heter Software Asset Management, SAM, ISO/IEC 19770, och finns nu ute på remiss. Tanken är att den ska underlätta förvaltningen av IT-tillgångar och programvarulicenser. Standarden består dels av ledningsprocesser för hantering av programvara och licenser och dels en produktidentifiering som underlättar inventering. Standarden kombinerar processbeskrivning och anpassningar av programvaror, utan att delarna är beroende av varandra.

– Standarden är primärt avsedd för oberoende certifiering av Software Asset Management, SAM, och införandet av den ger omedelbart fördelar inom tre signifikanta områden, konkurrensfördelar, kostnadskontroll och riskhantering, säger Roger Wittlock, ordförande i standardens internationella arbetsgrupp.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.