Ny standard för kompetensförsörjning

Nu finns det en ny svensk standard för ledningsystem för kompetensförsörjning. Standarden beskriver ett strukturerat sätt att kartlägga behoven, vilken kompetens som finns och, om det finns ett gap däremellan, och hur gapet i så fall ska täckas. Håkan Dybner projektledare på Swedish Standrads Institute, SIS, menar att utvecklingen går snabbt och det ställs allt högre krav på kompetens och på att organisationen anpassar sin kompetens till den nya situationen, och att det är i det arbetet ledningssystemet för kompetensförsörjning är tänkt att vara en hjälp. Han menar att kompetensutveckling har två goda syften, dels att öka organisationens samlade kompetens, dels att tillgodose medarbetarnas önskemål om egen kompetensutveckling. Det går även att certifiera en organisation mot den nya standarden.

– Standarden är harmoniserad med den senaste utgåvan av ISO 9001 och organisationer som redan har ett sådant ledningssystem kommer att känna igen sig, säger Håkan Dybner i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.