Ny standard för väg- och järnvägar

Nu är den nya standarden för väg- och järnvägsnät, SS 63 70 04-1, klar. Standarden är utformad för att enkelt kunna utväxla data om och kring vägnäten i Sverige. Den innehåller grundläggande definitioner dels för hur man beskriver trafiknäten i sig, dels hur man knyter annan information till nätet. I standarden finns funktioner som tillåter hantering av nät på olika nivåer med avseende på funktionell detaljeringsgrad. Dessutom ingår resurser för att uppdatera delar av nätet och hantera verklighetsförändringar över tiden. Nyheterna från den gamla standarden från 1999 är att det numera ingår förändringshantering, funktioner för hantering av detaljeringsnivåer och att den är anpassad till ISO 19100.

Standarden kommer bäst till användning när man ska bygga upp it-baserad hantering av väg- och järnvägsinformation, konstruera gränssnitt samt skicka och ta emot data, byta system och systemleverantör samt administrera databaser. Standarden finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.