Ny standard från SIS ska motverka korruption i upphandlingar

Riskerna för korruption i offentliga upphandlingar är stor. Nu får upphandlarna gemensamma riktlinjer för att hantera problemet.

Ny standard från SIS ska motverka korruption i upphandlingar
Nu blir det enklare att hantera mutor. Foto: Markus Spiske, Unsplash

Nu finns en ny europeisk standard, utvecklad under svensk ledning, som inte minst hjälper till att motverka korruption. Målgruppen är alla aktörer inom offentlig sektor – statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra upphandlande organisationer. Standarden SS-EN 17687 innehåller bland annat en:

• integritets- och ansvarighetspolicy

• riskhanteringsstrategi

• integritetsförsäkran som ska undertecknas av båda parter

• systematiserad mätning av prestanda och kvalitet

Vanligt med mutor

Enligt Transparency International är de största riskerna för korruption inom offentlig sektor i Sverige kopplade till upphandling. En tredjedel av dem som deltog i en undersökning som organisationen gjorde 2021 menade att svenska företag ofta eller mycket ofta förlitar sig på mutor för att vinna offentliga upphandlingar. Det är viktigt att se den nya standarden i detta sammanhang, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten:

– Ska vi behålla leverantörernas och allmänhetens förtroende behöver vi hela tiden arbeta för att den offentliga upphandlingen ska vara både affärsmässig och rättssäker. Nu är det viktigare än någonsin att arbeta systematiskt med dessa frågor. Jag hoppas därför att alla offentliga aktörer tar till sig av den här standarden och följer den.

Europeisk arbetsgrupp

Standarden publicerades nu i dagarna på engelska och kommer snart även på svenska. Den har alltså tagits fram av en europeisk arbetsgrupp inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och arbetet har letts från Sverige. Upphandlingsmyndigheten har haft ordförandeskapet i SIS-kommittén.

Ursprungligen kom initiativet från EU-kommissionen med tanken om att samordna kvaliteten i medlemsländernas offentliga upphandlingsrutiner. Man kan säga att initiativet långsiktigt ska stötta arbetet med EU:s inre marknad. Standarden syftar inte minst till att stävja och förebygga förekomsten av korruption, genom att ge offentliga upphandlare ett gemensamt verktyg för det viktiga arbetet med detta.

Skapar förtroende

– Utöver att standarden syftar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen så kan den också bidra till att stimulera handeln mellan EU:s länder. Tydligare gemensamma riktlinjer skapar trygghet och ett större förtroende, säger Sarah Sim, tillförordnad standardiseringschef på SIS.

– Det här är en viktig standard som bidrar till att skapa förtroende för den offentliga affären och att förhindra korruption. Det räcker inte med straffrättsliga påföljder, säger Inger Ek.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.