Ny standard på gång för visselblåsare

Arbetsmiljö Visselblåsare har på senare tid fått en allt viktigare roll för att slå larm om oegentligheter i företag och organisationer. Snart startar arbetet med att ta fram en ledningssystemstandard som kan användas för att skapa ett tydligt och robust visselblåsarsystem.

Ny standard på gång för visselblåsare

Flera skandaler har uppdagats på senare tid tack vare att medarbetare slagit larm om oegentligheterna. Men det har också hänt att visselblåsare råkat illa ut och avskedats eller omplacerats till följd av att man gått ut offentligt med informationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– Visselblåsare är ett internationellt fenomen. Men det som saknas är regelverk som visar hur man ska gå till väga för att utforma ett tydligt och robust system, säger Tina Bohlin på SIS Swedish Standards Institute, som är projektledare för den svenska kommitté som ingår i det internationella standardiseringsarbetet.

Initiativet till den internationella standarden kommer från det brittiska standardiseringsorganet BSI som bildade en ad hoc-grupp med representanter för ett 20-tal länder för att diskutera frågan. Arbetsgruppen kom fram till att det som behövs är en ledningssystemsstandard i likhet med ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Men inte en kravstandard för certifiering, utan en vägledning.

Med standarden ska företag och organisationer få praktiskt stöd att skapa ett system med en skyddande miljö där både medarbetare känner sig trygga att rapportera oegentligheter och ledningen vet hur informationen ska hanteras.

– Styrkan med en ledningssystemsstandard är att den ger övergripande riktlinjer som syftar till att skapa en kulturförändring. Då räcker det inte med några enkla policies och rutiner – det måste vara riktlinjer som sitter i ryggmärgen hos alla. Annars finns risk för att den information som kommer fram ändå inte leder till några förändringar, säger Tina Bohlin.

I början av november startar arbetet med att ta fram Whistleblowing Management System – Guidelines. Målet är att standarden sedan ska vara klar senast hösten 2021.

– Vi ser gärna att fler svenska organisationer finns representerade i arbetet – det är viktigt att bevaka svenska intressen i den här frågan, säger Tina Bohlin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.