Ny standard verktyg mot gängkriminaliteten

NY STANDARD Kan en standard råda bot på gängkriminaliteten? Kanske inte, men med en gemensam standard för Stockholms alla fältassistenter hoppas socialborgarrådet Jan Jönsson (L) få ett verktyg för att bromsa nyrekryteringen till gängen.

Ny standard verktyg mot gängkriminaliteten
Stockholms stads nya standard ger för första gången fältassistenterna en riktig arbetsbeskrivning. Foto: Lieselotte van der Meijs

Nyheten om att artisten Einár skjutits till döds i Hammarby Sjöstad har just gått ut när vi pratar med socialborgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson. Ytterligare en gängrelaterad händelse med ung bråd död som resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– Onekligen behövs det mer förebyggande arbete. Vi har sedan tidigare försökt strama upp vad olika yrkesgrupper på fältet egentligen gör. Vi började med de sociala insatsgrupperna som jobbar med unga och vuxna som redan är djupt inne i kriminaliteten. Men nu vill vi också nå dem som jobbar mer på bredden, fältassistenterna, säger han.

Jobbar extremt olika

Det här var något som Jan Jönsson började dra i redan när han tillträdde som socialborgarråd 2018 och som nu resulterat i en helt ny standard för fältassistenter, den första i Sverige.

Jan Jönsson
Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholm. Foto: Kate Gabor

– Vi insåg att fältassistenternas arbete ser väldigt olika ut beroende på var i staden de jobbar. I vissa stadsdelsnämnder är de organiserade under samma tak som fritidsgårdarna medan de i andra lyder under socialtjänsten. Vissa fältassistenter är kvalificerade socionomer medan andra i bästa fall har en gymnasieutbildning.

Saknade arbetsbeskrivning

En del jobbar tätt med socialtjänsten, medan andra används som personal på sommarkollo och festivaler. Så där fortsätter det.

Visst kan det finnas poänger med att allt inte är likadant över allt, men här hade det helt enkelt blivit allt för olika. Så olika att många fältassistenter själva ställt sig frågan vad som egentligen ingår i uppdraget.

– Vi har haft uppsökande arbete sedan femtiotalet, men det har inte funnits en riktig arbetsbeskrivning, konstaterar Jan Jönsson lite förvånat.

Så att få med fältassistenterna i utformningen av den standarden blev alltså viktig.

Ska tillhöra socialtjänsten

Första steget, som beslutades i 2020 års budget, blev att flytta över alla fältassistenter till socialtjänsten.

– Det var ett viktigt steg; vi vill att fältassistenterna ska vara socialtjänstens förlängda arm, säger Jan Jönsson.

Huruvida områden som präglas av mer gängkriminalitet än andra har fältassistenter som hör till de mer välutbildade eller inte vill han inte gå in på. Men han konstaterar att det i Rinkeby-Tensta funnits inte bara fältassistenter utan även system med så kallade trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna har diskuterats flitigt i media då det visat sig att alla kanske inte lämnat kriminaliteten helt själva.

– Det här blir ett led i att särskilja yrkesgrupperna. Fältassistent ska vara professionellt yrke som kräver att du har en utbildning som socionom eller beteendevetare. Vi slår fast den utbildningsnivån i standarden.

Bättre kunskapsbilder

Uppdraget då? Jo, som tidigare ska uppdraget vara uppsökande verksamhet. Att finnas där ungdomarna finns, både ute i boendemiljöerna men också i skolorna. Allt för att på ett tidigt stadium kunna fånga upp signaler på att något kanske inte är som det borde vara.

Den kunskap som fältassistenterna samlar på sig senare kunna hjälpa socialsekreterarna, som ofta saknar en mer fullödig bild av situationen när de väl kopplas in i olika ärenden.

– Min förhoppning är att kontakten mellan vad som sker ute på fältet och myndighetsutövandet kommer att leda till bättre utredningar. Man kommer få en bättre bild när man kan sätta in skeenden i rätt kontext. För en socialsekreterare som inte själv bor i området kanske det inte säger så mycket annars om det står i ett underlag att en viss person brukar ”hänga vid torget”. Hur ser kontexten ut på just det torget? säger Jan Jönsson.

Systematisk dokumentation

Här kommer nästa del i standarden in i bilden – systematisk dokumentation. Jan Jönsson beskriver ett bra exempel från stadsdelen Hägersten–Älvsjö, som han hoppas blir ett gemensamt system i hela staden framöver:

– Det är en ganska avancerad app som fältassistenterna kan använda när de är ute på fältet, där de kan göra anteckningar efter olika kategorier och som bland annat har en gps-funktion. Appen är ett bra stöd när de sedan ska skriva mer utförliga rapporter. Med hjälp av appen kan vi också få fram statistik.

Utifrån en rad kvalitetskriterier ska man sedan utvärdera huruvida de i standarden fastställda målen nås och om fältassistenterna arbetar i enlighet med beslutade metoder.

Implementeras 2022

Så vad gör man med all personal som kanske inte når upp till utbildningskraven? Eftersom det är ett yrke som till stor del handlar om att bygga relationer och förtroende till och bland barn och unga kommer man inte att kasta ut personal. Däremot blir kraven viktiga vid nyrekryteringar.

Han tror också att mer välutbildad personal kommer att kunna göra ett mer kvalificerat arbete ute i skolorna.

Beslutet om standarden fattades i maj. Implementeringen börjar i januari 2022.

– Därefter kan man börja göra avstämningar av hur arbetet går, säger Jan Jönsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.