Ny teknologi måste ändra gamla rutiner

Ny teknologi på företag måste kombineras med nya rutiner, annars gör den ingen som helst nytta.
Det menar Eli Goldratt, logistikguru och mannen bakom flaskhalsteorin.

Eli Goldratts kända flaskhalsteori, Theory of Constraints, presenterades i hans skönlitterära bok ”Målet” från 1984. Teorin går ut på att ett företag måste maximera genomflödet för att få positiva ekonomiska resultat. Ett ökat genomflöde når man genom att identifiera och angripa olika hinder, så kallade flaskhalsar, i verksamheten. Det kan röra sig om hinder i informations-, varu- eller pengaflöden.

Nya perspektiv

Eli Goldratt är inte ursprungligen logistiker, utan har en doktorsexamen i fysik. Han menar att tänkandet i naturvetenskaperna skiljer sig fundamentalt från samhällsvetenskaperna, och att det är tack vare sin bakgrund han kunnat lägga helt nya perspektiv på logistik.

– Fysiken utgår från att det inte finns några komplexa system i verkligheten, utan att allt har en grundorsak, säger Eli Goldratt.

Han menar att företag ofta gör misstaget att tro att komplicerade problem kräver komplicerade lösningar, medan det i själva verket är tvärtom. Ju mer komplicerat ett problem är, desto enklare måste lösningen vara.

– Det handlar helt enkelt om sunt förnuft, säger Eli Goldratt.

I sin senaste bok utgår Eli Goldratt från de enorma investeringar i IT-system som många företag gör. Vid närmare undersökning visar det sig ofta att de inte ger företagen bättre lönsamhet. Enligt Eli Goldratt ligger felet i att företagen glömmer att se över sin verksamhet och identifiera vilka problem teknologin egentligen ska lösa.

– Teknologi kan ge ett företag fördelar om, och bara om, det minskar en begränsning, betonar han.

Stor potential

Enligt Eli Goldratt har företagens datasystem så stor potential att effektivisera verksamheten att den är svår att mäta i pengar. Med dessa system har företagen möjlighet att snabbt flytta enorma mängder data mellan olika enheter i produktionen. De ger också möjlighet att snabbt hitta data, jämfört med att leta manuellt i papper.

– Alla direktörer måste fatta beslut om produktionen, och för det behövs fakta, ofta om behov längre fram i produktionskedjan. Om dessa fakta saknas fattas sämre beslut, påpekar Eli Goldratt. Jag har svårt att tänka mig en större begränsning i företaget.

Brist på information mellan enheter i en värdekedja hindrar dem från att till exempel samordna transporter från leverantörer. Man löser det istället så att varje enhet beställer för sig och väntar tills den kan beställa en hel last av produkten som behövs, eftersom fraktkostnaden för halvtomma lastbilar blir för hög. Resultatet blir brist på produkter, trots att kanske både efterfrågan hos kunden och tillgång hos leverantören finns.

Sitter fast

Om enheten hade information om vad andra behövde beställa, skulle man kunna samordna sina transporter.

– Idag har många företag tillgång till dessa fakta tack vara sina datasystem, men de sitter fast i sitt tidigare beteende och drar inte nytta av teknologin, menar Eli Goldratt.

När företag har identifierat vilken begränsning den nya teknologin minskar måste de alltså identifiera vilket beteende och vilka rutiner som tidigare användes för att kompensera begränsningen. Nästa steg blir att ta bort dessa gamla rutiner och därefter hitta nya. Men att hitta de gamla rutinerna som nu utgör hinder i verksamheten är lättare än att formulera och införa nya.

– Man måste hitta nya policies och rutiner, annars får man inte nytta av den nya teknologin, säger Eli Goldratt. Men att ändra regler som använts i kanske hundra år är närmast att likna vid en kulturändring, och kan vara mycket svårt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.