Ny tjänst underlättar arbetet med ledningssystem

Ledningssystem Att införa och underhålla ett certifierat ledningssystem kräver en del arbete. Nu har Sis lanserat Perspektiv Assist som förhoppningsvis ska göra det lättare att hålla ledningssystemet levande.

Ny tjänst underlättar arbetet med ledningssystem
Perspektiv Assist är ett digitalt verktyg för ledningssystem. Foto: Stock Adobe.

Perspektiv är en tjänst som funnits sedan flera år tillbaka och består dels av en tidning, dels ett digitalt verktyg för vägledning i arbetet med ledningssystem. Men nu lanserar Sis en helt ny version under namnet Perspektiv Assist.

– Den nya versionen har utvecklats i nära samarbete med användarna och ska förhoppningsvis göra livet lättare för dem, säger Göran Blomqvist, marknadschef på Sis.

Perspektiv Assist vänder sig till alla företag och organisationer som arbetar med någon eller några av de tre stora ledningssystemstandarderna Iso 9001 (kvalitet), Iso 14001 (miljö) och Iso 45001 (arbetsmiljö).

Göran Blomqvist, marknadschef, Sis.

– Vi vet att arbetet med ledningssystem är förknippat med en del utmaningar. Tanken är att ge användarna ett praktiskt stöd för att löpande följa upp arbetet. Det gäller både dem som står i begrepp att implementera ett ledningssystem och dem som redan har ett befintligt ledningssystem som behöver underhållas, förklarar Göran Blomqvist.

Flera konkreta verktyg

I Perspektiv Assist finns flera konkreta verktyg som gör det lättare att arbeta strukturerat med ledningssystem. De kan komma till användning för till exempel genomförande av GAP-analyser, internrevisioner, certifieringsrevisioner, löpande underhåll, operativa uppföljningar och vid uppbyggandet samt integreringar av ledningssystem.

Alla krav som ställs i standarderna och åtgärder som genomförts matas in i verktyget så att arbetet går att följa både grafiskt i form av diagram och i text.

– På så sätt blir Perspektiv Assist ett bra verktyg internt i det löpande arbetet, men även ett stöd när det finns behov av att visa upp för andra och inkludera fler i arbetet. Vid till exempel revisioner kan verktyget vara till stor hjälp för att illustrera hur standarden implementerats och hur avvikelsehanteringen systematiserats, säger Göran Blomqvist.

Perspektiv Assist är en tjänst som användarna kan abonnera på.

– Våra användare lägger ned mycket tid och engagemang på standarderna. Men med Perspektiv Assist ska arbetet förhoppningsvis underlättas, sammanfattar Göran Blomqvist.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.