Ny trend? Här fortsätter kontoret utomhus!

Var börjar och slutar ett kontor? AMF Fastigheter vill få sina hyresgäster att ta fler möten utomhus. Med smarta Walk and talk-kartor maxar de mötesupplevelsen.

Ny trend? Här fortsätter kontoret utomhus!

Walk and talk-möten i sig är inget nytt. I flera år har nyttan med att släppa konferensrummet och ta en promenad sida vid sida diskuterats. Det som är grejen nu är att AMF Fastigheter låtit WSP ta fram speciella virtuella kartor med förslag på olika långa promenader i Stockholm och Sundbyberg, som alla har det gemensamt att de som promenerar kommer att få stöd av miljön. Parkytor, vatten och lite lugnare gator kan ge inspiration, är tanken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

3 tips till promenadmötet

  1. Post it-lappar. Ta med post-it-lappar för korta minnesanteckningar.
  2. Smarta appar. Det finns också diktamen-appar som du kan ladda ner i mobilen och som omvandlar det du läser in till text.
  3. Kreativa gruppmöten. Gruppmöten funkar också, men kräver mer planering och tydliga instruktioner. Se till att ha en tydlig dagordning, dela in i flera grupper om ni är många. Gör klart vad som ska diskuteras och varför – och vad målet för mötet är. Sedan sätter du ramarna för samtalet – ska grupperna ta fram kreativa förslag så fundera på om de ska ta fram tidplan, kostnadsförslag, nyttoförslag och vad det kräver av organisationen för att genomföra. Om det är nya saker som ska göras – glöm inte att be grupperna fundera på vad ni kan sluta med att göra i stället.

– Vi har fokuserat på flera olika element så som ljudbild, arkitektur och närhet till grönområden när vi arbetat fram promenadslingorna. Walk and talk är ett perfekt koncept för att anpassa mötesstrukturen till den nya hybrida arbetsmiljön, säger Ebba Älvgren, uppdragsledare på WSP i ett pressmeddelande.

Minskar spänningar

Att deltagarna får frisk luft och motion är förstås bra både ur smittto- och hälsasynpunkt. Men det finns fler poänger med att utforska sin närmiljö för att hitta bra promenadslingor.

Genom att gå just sida vid sida i stället för att titta varandra i ögonen över ett bord kan man slippa en del spänningar som annars kan uppstå vid exempelvis utvecklingssamtal.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.