Ny uppförandekod ska ge klirr i kassan

Företagskultur Sena betalningar och långa betalningstider är ett gissel för många små och medelstora företag och hindrar företagen från att växa. Nu har ett antal aktörer i svenskt näringsliv kommit överens om en uppförandekod som innebär att högst 30 dagars betalningstid ska gälla.

Ny uppförandekod ska ge klirr i kassan

Sena betalningar och långa betalningstider är ett problem, inte minst för många små och medelstora företag med begränsad kassa. Enligt undersökningen ”European Payment Report”, som tillfrågat 9 607 företag i 29 länder betalar europeiska företag i genomsnitt 13 procent av alla fakturor sent och i Sverige är läget ännu sämre. Här betalas hela 28 procent av samtliga fakturor efter förfallodatum.

Det leder i sin tur att företagen riskerar att drabbas av likviditetskris och får svårt att växa. Av en ny undersökning från Intrum framgår att snabbare betalningar skulle kunna skapa uppemot 120 000 nya arbetstillfällen i Sverige. Hela 40 procent av svenska små och medelstora företag uppger att de hindras från att växa på grund av sena betalningar och nästan vart femte företag skulle kunna anställa fler medarbetare om de fick betalt i tid.

Nu har Föreningen för effektiva affärstransaktioner, som består av Almega, Företagarna, Fordonskomponentgruppen FKG, Svenska Teknik & Designföretagen STD samt Svensk Industriförening SINF, tagit initiativ till en uppförandekod om betaltider. Uppförandekoden är ett svar på Näringsdepartementets krav på att näringslivet tar ett frivilligt initiativ för schysstare betalningsvillkor, framförallt med fokus på små och medelstora företag.

Uppförandekoden innebär i korthet att det köpande företaget förbinder sig att betala små och medelstora företag inom maximalt 30 dagar, med undantag för att längre betalningsvillkor kan förhandlas fram för större företag med upp till 50 miljoner euro i omsättning och 250 anställda.

Parallellt med näringslivets initiativ har regeringen tagit fram ett förslag till en lag om rapporteringsskyldighet för större företag. Förslaget innebär att de åläggs att rapportera in sina betalningstider till ett offentligt register, som ett sätt att följa upp att uppförandekoden efterlevs.

– Uppförandekoden är starten på en resa mot en förbättrad betalkultur mellan företag. Ett tiotal företag har medverkat i att ta fram koden och vi utgår från att de formellt antar den. Den rapporteringsskyldighet som regeringen kommer att föreslå riksdagen blir också ett bra uppföljningsinstrument så att vi förhoppningsvis redan nästa år kan se att den dystra trenden vänds, säger Ulf Lindberg på Föreningen för effektiva affärstransaktioner.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.