Ny utbildning ska förbättra polisens brottsutredningar

Förbättringsarbete Med hjälp av avancerade forensiska metoder ska polisen kunna återskapa lösenord och därmed få ett tyngre underlag i brottsutredningar. Metoden är en del av en ny utbildning som startar i januari på Blekinge Tekniska Högskola (BTH).
– Forensiska metoder behöver utvecklas konstant, säger Anders Carlsson, säkerhetsforskare vid BTH och ansvarig för kursen.

Ny utbildning ska förbättra polisens brottsutredningar
En ny utbildning för forensiker ska förbättra polisens brottsutredningar. Foto: Adobe Stock

Kursen, som heter Decrypt Advanced har tagits fram i ett samarbete mellan European Cybercrime and Education Group, EUROPOL, nationella polismyndigheter och universitet och bygger bland annat på erfarenheterna av polisutredningar inom EU. Den har redan hållits för polisorganisationer i Madrid, Dublin och Budapest.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Forensiska metoder är färskvaror

Brottsutredningar som baseras på digitala enheter kommer mycket längre med den nya tekniken då polisen får möjlighet att läsa krypterad information, till exempel olika former av krypterade meddelanden, meddelandetjänster eller krypterade hårddiskar. Enligt säkerhetsforskaren Anders Carlsson är den största utmaningen för hans forskningsområde att modern teknik ständigt förändras.

– Det kommer oavbrutet nya smartphones och nya program. Forensiska metoder är därför en färskvara som behöver utvecklas konstant, säger han.

Ett väletablerat forskningsområde

Kursen på BTH hålls tillsammans med dansk polis samt medverkande från polisens nationella operativa avdelning, NOA.

– Kursen riktar sig till personer som redan arbetar med den här typen av teknik. Vi polerar deras kunskaper och ger dem nya bättre verktyg, säger Anders Carlsson.

Universitet och polisorganisationer har under flera år samarbetat inom European Cybercrime and Education Group för att utveckla kurser inom området för att höja kompetensen hos polisens utredare.

Utmanande framtid väntar

Olle Fahlström, verksamhetsutvecklare på Nationellt forensiskt centrum, instämmer i Anders Carlssons bild av ett alltmer krävande uppdrag för IT-forensiker.

– Samhällets snabba tekniska utveckling inom många områden, bland annat vad gäller krypterad information, leder till intressanta tekniska utmaningar där våra medarbetares kompetens är central.

FAKTA

IT-forensiker

  • Forensiskt arbete går ut på att undersöka digitala enheter, exempelvis mobiltelefoner och datorer, och är en allt viktigare del av brottsutredningar. IT-forensik används för att utreda i stort sett alla typer av brott där kommunikation, bilder och programanvändning kan ha stort bevisvärde.
  • It-forensiker i Sverige arbetar främst för Tullverket, Försvarsmakten, Ekobrottsmyndigheten och polisväsendet.
  • Ett av polisens största forensiska genombrott var när man 2021 lyckades låsa upp den krypterade kommunikationstjänsten EncroChat. Tjänsten användes av kriminella nätverk för att planera brottslig verksamhet, och i samband med dekrypteringen kunde tusentals personer gripas.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.