Ny utgåva av ISO 14001

I december kommer helt nya utgåvor av ISO 14001 och dess vägledning ISO 14004 ut på marknaden. Förändringarna i de nya utgåvorna kommer att förenkla för användarden och göra det lättare att kombinera både miljö- och kvalitets-ledningssystem.

Det som är nytt i standarden ISO 14001, Miljöledningssystem – Krav och vägledning för hur kraven ska tillämpas, är bland annat att uppföljning av att man följer lagkrav har lyfts ut till ett eget kravelement, och att det tydligt framgår att omfattningen för miljöledningssystemet skall definieras och dokumenteras. Standarden har också blivit ett tydligare och modernare dokument med klarare instruktioner om vad som ska göras, och vad som krävs för att bygga ett miljöledningssystem.

Nya versionen av ISO 14004 har förbättrats med konkreta exempel som är till nytta för hur man ska tillämpa ISO 14001. Dessutom förklarar nu ISO 14004 på ett bra sätt vad miljöaspekter är, och sätter in dem i sitt sammanhang. På så sätt kan ISO 14001 tillämpas på ett ännu bättre sätt. Hänsyn har också tagits till små och medelstora företags behov av vägledning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste