Ny utmärkelse ökar takten i skolornas kvalitetsarbete

Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, har av regeringen och Myndigheten för skolutveckling fått uppdraget att utveckla och under fem år genomföra en ny kvalitetsutmärkelse för skolan. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå. Utmärkelsen ska dels lyfta fram goda förebilder vad gäller strukturerat kvalitetsarbete, dels ge de sökande verksamheterna underlag som stöd för sitt eget utvecklingsarbete. Under 2006 genomförs en pilotomgång med omkring tio grund- och gymnasieskolor. Därefter är avsikten att utmärkelsen skall rikta sig till alla verksamheter som omfattas av kravet på kvalitetsredovisning. SIQ:s mål är att från och med 2007 avsevärt öka intresset för verksamheter att delta i utmärkelsen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste