Ny utvärderingsmodell för prestigefylld utmärkelse

Verksamhetsutveckling SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling har lanserat en helt ny utvärderingsmodell för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Den nya modellen är enklare och mer lättarbetad samtidigt som den väger in fler kriterier för hållbarhet.

Ny utvärderingsmodell för prestigefylld utmärkelse

Utmärkelsen Svensk Kvalitet brukar klassas som Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse. Sedan starten 1992 har SIQ delat ut den till sammanlagt 29 företag och organisationer inom vitt skilda verksamheter på både privata och offentliga sidan.

Utvärderingen grundar sig på SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad så kallad excellencemodell som syftar till att skapa en kultur, struktur och systematik för ständiga förbättringar.

Ny managementmodell

I maj förra året lanserades en uppdaterad version av managementmodellen, bättre anpassad till dagens utmaningar. Däremot har utvärderingsmodellen varit relativt intakt.

Mikael Lindström, SIQ.
Mikael Lindström, SIQ.

– Förändringstakten i samhället är hög och vi kände att vi behövde en utvärderingsmodell som ligger närmare verkligheten och mer i takt med tiden, säger Mikael Lindström, som är ansvarig för utmärkelsen på SIQ.

Förra året tog SIQ därför en paus i utvärderingsarbetet och delade inte ut någon utmärkelse för 2019. Istället lades kraft och energi på att ta fram en uppdaterad utvärderingsmodell. Utvecklingsarbetet genomfördes i samarbete med en grupp med över 100 kvalitetsexperter.

Större grepp om hållbarhet

Den nya utvärderingsmodellen, som nu lanserats, innehåller flera nyheter. Bland annat tar den ett större grepp om hållbarhetsfrågorna och lyfter fram dem som avgörande faktor för framgång.

Men det handlar inte bara om miljömässig hållbarhet, utan även social och ekonomisk hållbarhet. På samma sätt som i SIQ Managementmodell formuleras hållbarhet i termer av att nöjda och engagerade medarbetare ger nöjda kunder, vilket i sin tur skapar ekonomisk hållbarhet och resurser för ekologisk och social hållbarhet.

– Den traditionella tesen ”customer is king” har vidgats. Nöjda medarbetare är en förutsättning för att kunderna blir väl omhändertagna och organisationen uppnår goda finansiella resultat, förklarar Mikael Lindström.

Förenklad ansökan

Sedan den nya versionen av SIQ Managementmodell lanserades förra året har det skett över 2 000 nedladdningar av den. Med den nya utvärderingsmodellen är nu förhoppningen att fler organisationer som använder modellen även går vidare med en ansökan om Utmärkelsen Svensk Kvalitet som ytterligare ett steg i förbättringsarbetet.

För att stimulera fler att ansöka har ansöknings- och utvärderingsproceduren förenklats. Ett utvärderingsunderlag måste fortfarande tas fram, men kräver inte riktigt samma arbetsinsats som tidigare.

– Vi har så långt det går försökt anpassa oss till organisationernas verklighet med brist på tid och resurser. Genom ett enklare ansökningsförfarande hoppas vi att fler ska kunna delta, säger Mikael Lindström.

Tidsplan

Nästa gång Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut blir den 9 februari 2021. Den 15 april ska ansökan till SIQ vara inne och den 19 augusti ett komplett utvärderingsunderlag vara klart. I oktober görs platsbesök ute hos de organisationer som ansökt om utmärkelsen och i november fattar domarkommittén sitt beslut.

Under våren utbildas även de examinatorer som deltar i utvärderingarna. Examinatorerna, som har olika bakgrund och erfarenhet, har till uppgift att genomlysa verksamheterna ur ett helhetsperspektiv. De analyserar övergripande samt identifierar i detalj styrkor och svagheter utifrån den fastställda utvärderingsmodellen.

Identifierar förbättringsområden

Mikael Lindström lyfter fram flera argument som talar för ett deltagande i Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

– Framförallt ger det unika möjligheter till en genomgång av hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Det händer ofta att man under resans gång identifierar nya förbättringsområden som gör att man blir ännu effektivare och lönsammare.

Det marknadsvärde som utmärkelsen ger ska heller inte underskattas, menar han.

– En utmärkelse ger förstås stor uppmärksamhet samtidigt som andra får inspiration och vägledning att göra samma resa, säger Mikael Lindström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.