Ny vägledning säkrar nyttan av förändringsarbetet

Förändringsledning Offentlig förvaltning står inför stora behov av både strukturella och kulturella förändringar. För att lyckas med förändringsarbetet och säkra att varje skattekrona används på bästa sätt har Digg – Myndigheten för digital förvaltning nu lanserat en vägledning för så kallad nyttorealisering.

Ny vägledning säkrar nyttan av förändringsarbetet
Nyttorealisering säkrar att förändringsarbetet ger resultat. Foto: Stock Adobe.

I en tid som präglas av snabbrörlighet och oförutsägbarhet står ett resurseffektivt och behovsdrivet förändringsarbete högt på agendan inom offentlig förvaltning. Nyttorealisering handlar om att det man lägger tid och pengar på verkligen leder till resultat och skapar värde och nytta för dem som verksamheten är till för.

– Nyttorealisering kan tillämpas på alla typer av förändringsinsatser, oavsett som det sker i form av stora projekt eller genom mindre förändringar i verksamheten, säger Lilly-Mari Sten, specialist inom nyttorealisering på Digg samt doktorand på Mittuniversitetet inom ämnet kvalitetsteknik.

Lilly-Mari Sten, specialist inom nyttorealisering på Digg.
Lilly-Mari Sten, specialist inom nyttorealisering på Digg.

Stort intresse

För att ge verksamheter inom offentlig sektor ett praktiskt verktyg för att leda och styra ett värdeskapande förändringsarbete har Digg nu lanserat en praktisk vägledning för nyttorealisering. Vägledningen ersätter den tidigare versionen från 2014.

– Intresset för den förra utgåvan var stort. Många organisationer har hämtat idéer i den för att utveckla sitt arbete inom nyttorealisering, förklarar Lilly-Mari Sten.

Vägledningen kan användas både inom en organisation eller när utveckling sker i samarbete med andra organisationer. Tanken är att den ska ge inspiration till hur organisationen kan utveckla sitt arbete inom nyttorealisering på det sätt som passar bäst.

– Det finns ingen generell lösning för hur man ska arbeta med nyttorealisering. Varje organisation bör dels göra egna anpassningar utifrån egna förutsättningar och egen ambitionsnivå, dels använda begrepp som redan är kända inom organisationen, säger hon.

Arbeta systematiskt

Genom att arbeta strukturerat och systematiskt med nyttorealisering ökar möjligheterna till värdeskapande, menar Lilly-Mari Sten.

– Det kan till exempel handla om att utgå från nytta som ett perspektiv vid prioriteringen av olika förändringsinsatser, att basera besluten om förändringsinsatser på välgrundade underlag och att följa upp förändringen på ett strukturerat sätt, säger hon.

Enligt Lilly-Mari Sten är ledningens engagemang en av de främsta nycklarna för att lyckas med förändringsarbetet. Samtidigt är det viktigt att få med medarbetarna i organisationen och att börja enkelt.

– Det gäller att skapa en kultur där värdeskapande ska vara utgångspunkten för förändringsarbetet och där medarbetarna kan se sin del i helheten. Men även när utveckling sker i samverkan med andra organisationer och över organisatoriska gränser gäller det att skapa värde tillsammans, betonar hon.

Tillit och öppenhet

Sammanfattningsvis präglas en värdebaserad kultur av mod, tillit, öppenhet och hållbarhet, konstaterar Lilly-Mari Sten.

– Mod att våga testa nytt, att involvera och visa tillit till de som berörs av förändringen, att vara öppen kring beslut om vad och varför samt att ha långsiktighet kring att skapa värde. Förändringsledning är en naturlig del i att styra och leda behovsdrivna förändringsinsatser och en självklarhet i en värdebaserad kultur, säger hon.

Här finns vägledningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.