Ny vd för EPSI Rating Gruppen

Kundnöjdhet Jacob Hallencreutz blir ny vd för EPSI Rating Gruppen, som i Sverige driver varumärket Svenskt Kvalitetsindex.

Ny vd för EPSI Rating Gruppen

Jacob Hallencreutz efterträder därmed Jan Eklöf som var med och grundade verksamheten 1998. Jacob Hallencreutz är teknologie doktor och disputerad inom Quality Management. Han kommer närmast från Implement Consulting Group, där han bland annat varit styrelseordförande för den svenska verksamheten.

– Det ska bli fantastiskt roligt att ta sig an detta uppdrag. Att förstå hur samtliga aktörer i en bransch uppfattas av sina kunder blir allt viktigare i en omvärld som snabbt förändras. Här ger EPSIs mätningar och analyser viktiga underlag för affärsstrategiska beslut. Vår forskningsbaserade metod ger oss en unik grund för vår opartiskhet och trovärdighet, säger Jacob Hallencreutz.

EPSI Rating Gruppen är en oberoende organisation som genomför regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier inom näringsliv och offentlig sektor i Europa. På årsbasis genomför EPSI närmare 1 miljon intervjuer inom ett 50-tal branscher. I Sverige drives verksamheten under varumärket Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.