Ny verktygslåda hjälper lärare tackla digitala kränkningar

Arbetsmiljö Arga eller hotfulla mejl och exponering på sociala medier är de vanligaste formerna av digitala aggressioner mot personal i skolan. Forskare vid Malmös Universitet har tagit fram verktyg för att förebygga arbetsmiljöproblem som orsakas av hat och hot på nätet.

Ny verktygslåda hjälper lärare tackla digitala kränkningar
Foto: Adobe stock

I takt med att skola digitaliseras ökar risken för digitala kränkningar gentemot skolpersonal. Forskare från Malmö universitet har tagit fram en verktygslåda för att bygga upp kapaciteten att hantera vanliga digitala aggressioner såsom arga mejl från vårdnadshavare, negativt omtal eller exponering på sociala medier och filmning i klassrum.

Om

Forskningsprojektet

Det treåriga projektet är finansierat av AFA Försäkring. Resultaten baseras på 31 djupintervjuer med lärare och rektorer, tre fokusgruppsintervjuer med totalt elva rektorer och vårdnadshavare och en enkät med 2847 personer.

– Det ska hjälpa skolor i deras arbete med att etablera arbetsmiljö i samspelet mellan skola och tredje part, säger forskaren Rebecka Cowen Forssell i ett pressmeddelande.

Med tredje part menas föräldrar, vårdnadshavare, elever eller allmänhet.

Aggressiva mejl från vårdnadshavare vanligast

Forskarna har intervjuat lärare, rektorer och vårdnadshavare för att ta reda på vilken form av digitala aggressioner som är vanligast och hur man kan förebygga och hantera påhopp som föranleds av missnöje vad gäller betyg, skolbeslut eller annat som någon inte tycker fungerar i skolan.

Det vanligaste är aggressiva mejl från föräldrar och vårdnadshavare, särskilt på skolor i socioekonomiskt starka områden där det finns en förmåga att argumentera för förändring av beslut.

Skolpersonal bakbundna

Rebecka Cowen Forsell menar att diskussioner på sociala medier riskerar att ta negativa vändningar eftersom det saknas moderering. Ofta är diskussionerna på nätet om en lärare, och inte med en lärare. Skolpersonal är också bakbundna av sin professionella roll och av sekretess.

Rebecka Cowen Forssell. Foto: Nille Leander

– Man vill agera professionellt, vilket ofta tolkas som att inte agera i affekt eller ge sin in i diskussioner på nätet som inte direkt riktar sig till dem, säger hon.

I ett försök att skapa rutiner på organisationsnivå har forskarna skapat en verktygslåda i tre delar som riktar sig till rektorer, fackliga företrädare, HR, förvaltningsledning och skyddsombud. Verktygslådan är utarbetad för användning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Den är ett sätt att starta diskussioner kring frågor som ”när blir det ett problem?” och ”när går man över gränsen?”. Vi kommer inte med en färdig metod utan försöker bygga upp en kapacitet på skolor att ta sig an problematiken, säger Rebecka Cowen Forssell.

Läs allt om verktygslådan här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.