Nya allmänna råd om kvalitetsredovisning

Skolverket har nu publicerat de nya allmänna råden för hur kvalitetsredovisningar ska se ut. Tanken är att redovisningarna ska bli mer användbara i kvalitetsarbetet, både på central och lokal nivå, bland annat genom att tydligare gå in på måluppfyllelse. Samtidigt ska de nya råden underlätta jämförelser mellan olika verksamheter. Det är också viktigt att kvalitetsredovisningarna görs tillgängliga för allmänheten, framför allt för berörda elever, barn och deras föräldrar.

Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet från 1997 ska varje kommun, varje skola, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning av verksamheten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.