Nya grepp på Systembolaget

Systembolaget står inför nya förutsättningar. Konkurrensen från privatimporten ökar och alkoholdebuten kryper nedåt i åldrarna. De nya villkoren har lett till att bolaget på senare tid genomfört ett omfattande utvecklingsarbete. Vd Anitra Steen berättar mer om hur man bedriver ett kundorienterat utvecklingsarbete i en politiskt styrd organisation.

Kvalitetsmagasinet träffar Systembolagets vd på årets Kvalitetsmässa. Då är det fortfarande oktober och flera veckor kvar till bolagets mutaffärer blir förstasida på Sveriges alla dagstidningar. Målet med mötet är istället att få veta mer om Systembolagets verksamhetsutveckling, för att något har förändrats kan ha undgått få.

Nya butiker

Förr var ett besök på Systembolaget förknippat med köer, väntetider och dålig service. Idag är utbudet större, tillgängligheten har ökat, bolaget har självbetjäning, lördagsöppet och längre öppettider på vardagarna. Ansiktslyftningen är bara en liten del av stora interna förändringar.

– När jag började som vd för snart fyra år sedan hade vi många och långa samtal om hur vi skulle gå vidare. Jag reste runt och pratade med avdelningschefer och butikschefer. Många av de anställda hade en mängd bra tankar och idéer om hur verksamheten kunde förbättras och utifrån dem startade vi ett stort strategiarbete, berättar bolagets vd Anitra Steen.

Under år 2000 tog Systembolagets anställda fram planer, visioner och affärsidéer. Verksamheten skulle belysas från alla håll och kanter, utifrån samhället, medarbetarna, kunderna och ägaren och för varje övergripande mål gjordes en handlingsplan.

Börja i uppdraget

Att arbeta med verksamhetsutveckling i en politiskt styrd organisation är lite speciellt eftersom man faktiskt har ett politiskt uppdrag, menar Anitra Steen. Systembolaget ska sälja alkohol med ett socialt ansvar och skydda folkhälsan genom att kontrollera hur försäljningen bedrivs.

– I en politiskt styrd verksamhet måste man alltid börja med att tänka igenom uppdraget. Vad innebär det i ett medborgar- och kundperspektiv och hur påverkas uppdraget av omvärlden? När det politiska uppdraget är tydligt är det mycket lättare att bryta ned det i mindre beståndsdelar och formulera mål, vision, affärsidéer och strategier, menar Anitra Steen.

Lönsamhet och socialt ansvar

En avkastning på åtta – nio procent ska bolaget generera, det är ett krav från politiskt håll. Anitra Steen ser dock ingen motsättning mellan Systembolagets lönsamhetskrav och dess sociala ansvar.

– En lönsamhet på åtta, nio procent är ett rimligt krav. Att vi måste generera vinst sätter också ett effektivitets- och förändringstryck på organisationen. Dessutom är vinsten en förutsättning för att finansiera Systembolagets verksamhetsutveckling, säger Anitra Steen.

Att tvingas vara lönsam betyder inte heller nödvändigtvis att man måste sälja mer alkoholhaltiga drycker. Systembolaget har exempelvis satsat på att öka det alkoholfria sortimentet och på att placera det på strategiska platser i butikerna. Det har lett till en 15- procentig ökning av försäljning av alkoholfria alternativ.

Att få med sig personal

I en stor organisation som Systembolaget, med en butik i nästan varje liten stad, kan det ibland vara svårt att hålla ihop utvecklingsarbetet och få med sig personalen, medger Anitra Steen. För henne innebär en spridd organisation många dagar på resande fot för att nå ut med Systembolagets strategiska arbetsplan och skapa insikter om var man vill nå. Det är viktigt att träffa all personal för att även de som arbetar långt bort från huvudkontoret ska känna sig involverade i förändringsarbetet.

Hon tror att lokal förankring är nödvändigt för att personalen ska känna sig delaktiga. Därför har Systembolaget förändrat organisationens uppbyggnad. Tidigare fanns några få regionschefer som ansvarade för ett 80-tal butiker var. Idag består Systembolaget av mindre enheter. Varje områdeschef ansvarar för ett 15-tal butiker och den större närheten till butikerna underlättar när ledningens ambitioner ska föras ut till alla medarbetare.

– Idag börjar omstruktureringarna att löna sig. Vid vår senaste medarbetarundersökning kände stora delar av personalen till företagets vision och uppdrag, säger Anitra Steen.

Även kunderna börjar ge respons på förändringsarbetet. De är mer nöjda med service och öppettider och har en hög tilltro till försäljarnas varukompetens.

– Jag tycker att synen på Systembolaget som ett kundorienterat företag har förbättrats avsevärt. Idag mäter vi oss bra med övrig detalj- och dagligvaruhandel, och det kommer att komma ännu fler långsiktiga förändringar framöver, försäkrar Anitra Steen.

Fakta

Från årsskiftet gäller samma importregler i Sverige som i Övriga EU, vilket betyder att inte mindre än 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter öl per resa får föras in i landet. Redan idag har Systembolaget, trots sin monopol endast en marknadsandel på cirka 50 procent. I Skåne är andelen 30 procent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.