Nya ideal kring ledarskap

Många konsulter och forskare menar att det vuxit fram ett nytt sätt att se på och utöva chefsskap. I boken Den karismatiska chefen vill författarna fånga dessa nya ideal kring ledarskap. Ambitionen är att boken både ska fungera som en vetenskaplig översikt av området och som en praktisk introduktion till det moderna ledarskapet. Boken är skriven av Thomas Müllern och Annelie Elofsson och vänder sig till personer i chefsställning inom näringsliv och förvaltning, men passar även för företagsanknutna kurser kring ledarskap. Den ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.