Nya ISO 9004 är här

När ISO 9001 säger vad man ska göra, svarar ISO 9004 för hur man ska gå tillväga. Nu har den uppdaterade vägledningsstandarden publicerats.

ISO 9004 är en kompletterande vägledningsstandard till ISO 9001. Tidigare har de två standarderna följts åt men revideringen av 9004 drog ut på tiden och publiceras nu knappt ett år efter den reviderade 9001.

Och det är en del förändringar som skett. Dels har vägledningen har fått ett nytt namn; Managing for the sustained success of an organization – a quality management approach, men den innehåller också fler förtydliganden för hur man kan uppfylla kraven i ISO 9001. Trots att det inte är en standard som man kan certifiera sig mot är också tanken att den ska fungera som en mer självständig produkt.

Den svenska kommittén på SIS, TK 304 kvalitetsledning, arbetar för tillfället med att översatta vägledningsstandarden till svenska. I slutet av november beräknas den tvåspråkiga versionen finnas tillgänglig.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.