Nya lärarroller i framtidens skola

En yrkesgrupp med låg status i samhället men med hög kompetens. Sveriges lärare har många utmaningar och det finns en önskan om helt nya typer av roller.

Nya lärarroller i framtidens skola

Studien Lärare och lärandet 2031 från Kairos Future visar att självkänslan bland Sveriges lärare är låg. Endast fem procent anser att att lärare är en yrkesgrupp med hög status i Sverige. 95 procent anser dock att de är mycket kompetenta lärare. Samtidigt tycker 46 procent av allmänheten anser att lärarkåren är kompetent. När eleverna säger sitt ger 70 procent tummen upp till lärarna. Kontrasterna är stora och utmaningarna många. Men studien visar också att endast en av tre lärare anser att de har makt att förändra sin situation.

70 procent av lärarna tror att de i framtiden kommer att få fler ansvarsområden. Men fyra av fem önskar att de skulle ha färre. Istället pekar studien på att framtidens skola kan innebära nya typer av tjänster. Exempelvis ämnestränaren, en utmanare och coach, eller ämnesledaren, en ämnesspecialist kombinerad med pedagogisk ledare. Även metodutvecklaren, mentorn och superinspiratören, kan komma att bli nya typer av lärarroller.

– Redan idag är lärarrollen komplex, och omvärldens krav tenderar att öka snarare än minska. Det handlar om en accelererande teknikutveckling, neurovetenskapliga framsteg, näringslivets internationalisering, omställning från kortsiktig ekonomi till långsiktig hållbarhet, tankekraft som ny konkurrensfaktor och en tuffare offentlig ekonomi. Den här studien visar möjligheterna till hur lärare och lärandet kan möta dessa krav, menar Thomas Fürth, forskningsledare, Kairos Future.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.