Nya lösningar på framtida demografiska utmaningar

Hållbarhet Näringslivet behöver få en större kunskap om regionernas olika förutsättningar – för att hela landet ska få likvärdiga utvecklingsmöjligheter. I en ny rapport från Tillväxtverket belyser analytiker hur hållbar regional utveckling kan uppnås.

Nya lösningar på framtida demografiska utmaningar
Näringslivet måste ta större hänsyn till regionala förutsättningar, enligt en ny rapport. Foto: StockAdobe

För att hela Sverige ska få mer likvärdiga möjligheter att bo, arbeta och leva i hela landet behövs ett ökat fokus på utveckling där de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena samspelar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I rapporten Tillstånd och trender 2022 har analytiker vid Tillväxtverket gjort en genomlysning av de demografiska utmaningarna med hjälp av samlad statistik från Statistiska Centralbyrån, forskning och samlat relevant underlag och analyser från Tillväxtverket och andra myndigheter.

– Den här typen av rapport är viktig av flera anledningar, bland annat för att återigen lyfta betydelsen av den rumsliga dimensionen.  Förutsättningar för företagare skiljer sig åt, både mellan olika landsändar men även inom en region kan förutsättningarna vara olika, säger analytiker Elias Olofsson som är en av författarna bakom rapporten.

Han fortsätter:

– Om man ska kunna tillvara ta kapaciteten som finns hos företagarna är det därför viktigt att vara medveten om den rumsliga dimensionens betydelse. I förlängningen påverkar det även människors förutsättningar att bo och leva i dessa områden.

Vad händer om näringslivet och samhället inte börjar ta större hänsyn till de olika demografiska utmaningarna? 

– Risken ökar för att man fattar kortsiktiga beslut, eller att man försöker implementera idéer som inte är bärkraftiga givet regionala förutsättningar. Sådana misslyckanden kan vara kostsamma och även om de ger vissa resultat så kan de ske genom ett ineffektivt resursutnyttjande. Framtidens utveckling kräver ökad effektivitet.

Tre betydande områden

Rapporten har delats in i tre tematiska delar, Mot en hållbar utveckling, Territoriella förutsättningar och Regional konkurrenskraft. Genomgående finns ett företagsperspektiv med fokus på vad utvecklingen innebär för små- till medelstora företag.

Rapporten belyser bland annat att landsbygdskommuner i samtliga län har en högre andel äldre än andra kommuntyper. Samtidigt förekommer regionala skillnader mellan länen gällande befolkningens åldersstruktur. En hög och ojämn fördelning av äldre, både inom och mellan län, utgör hinder för hållbar regional samhällsutveckling. Det skapar även problem på arbetsmarknaden då tillgången till arbetskraft sjunkit i många delar av landet.

Regioner är inte öar

Var och hur varor och tjänster produceras kommer att öka i betydelse, vilket medför att klimatsmarta svenska lösningar kan utgöra livskraftiga alternativ till varor från lågkostnadsländer. En ökad elektrifiering är en förutsättning för denna utveckling.

Rapportens slutsats är att långsiktig hållbar utveckling måste ta hänsyn till att förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika landsdelar. Ett mer holistiskt angreppssätt, både på riksplan och lokalt, kommer därför krävas för att skapa en stabil grund från vilket näringslivet kan verka menar författarna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.