Nya perspektiv på misslyckanden i skolan

Traditionellt har skolmisslyckanden setts ur ett vuxet, samhälleligt perspektiv där ett misslyckande är lika med skolavbrott och eller låga betyg. Fokus ligger på relationen mellan eleven och hennes eller hans lärande. För de elever som misslyckas i skolan handlar misslyckandena däremot främst om relationen mellan lärare och elev. Skolan behöver därför hitta nya vägar för att fånga upp elever som inte klarar skolan.

Pedagogen Carina Henrikssons avhandling ”Living Away from Blessings. School Failure as Lived Experience” visar att upplevelser av skolmisslyckanden är ett komplext fenomen, som sträcker sig långt utöver betyg och skolavbrott. Utifrån variabler såsom tid, rymd och relationer kan skolmisslyckanden förstås som upplevelser av besvikelse, skam, utanförskap, stigmatisering, bristande tillit, ensamhet, underlägsenhet, mariginalisering och känslor av att vara betydelselös.

Med avhandlingen vill Carina Henriksson lyfta fram aspekter av skolmisslyckanden, som ligger dolda i det som vi tar för givet. Avhandlingen visar hur viktigt det är att politiker och skolledare skapar möjligheter för lärare att tillsammans reflektera över vad som sker i klassrummet.

Carina Henriksson är verksam vid institutionen för pedagogik vid Växjö universitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste