Nya råd om skolans kvalitetsarbete

Skolverket har publicerat allmänna råd för kvalitetsarbetet i skolan och förskolan.

I Skolverkets publikation Allmänna råd för kvalitetsarbete får förskolechefer, skolhuvudmän och rektorer stöd i hur de kan driva kvalitetsarbetet. Det handlar bland annat om dokumentation, uppföljning och analys och att få detta sammanknutet med det dagliga arbetet.

Det handlar bland annat om att skapa delaktighet bland lärarna och att lära känna kvalitetsarbetets olika faser.

De nya råden ersätter de tidigare som hade utgångspunkt i Förordningen om kvalitetsredovisning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.